Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pod znakiem słoneczka

Autor: Monika Frączak

Dodano: 08-12-2006 11:30

Kategorie przyznawane gospodarstwom agroturystycznym porządkują je według standardów Unii Europejskiej. Ułatwiają też turystom znalezienie odpowiedniej oferty.

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” opracowała system przyznawania kategorii. W zależności od wyposażenia kwatery można uzyskać kategorie standard lub wyższe, oznaczone jednym, dwoma lub trzema słoneczkami. Punktowane są także dodatkowe usługi, jak np. opracowanie specjalnego programu dla turystów o określonych zainteresowaniach.

Wymagania kategorii pierwszej, dzięki której gospodarstwo agroturystyczne otrzymuje jedno słoneczko.

Pokoje gościnne
Powinny być duże, tak jak w kategorii standard, czyli:

Wymagane wyposażenie, to:
Dodatkowo:
Łazienki
Wyposażone tak jak w kategorii standard, czyli:
Dodatkowo:
Samodzielne jednostki mieszkalne (SJM)
Wyposażenie jak w kategorii standard, czyli:
Dodatkowo:
Wymagania ogólne
Tak jak w kategorii standard, czyli:
Dodatkowo:
Opłata za przyznanie kategorii
Przyznanie kategorii następuje w wyniku oceny gospodarstwa agroturystycznego przez uprawnionych do tego celu inspektorów Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Wiąże się to z opłatą, którą ponosi ubiegający się o znak jakości.

Wynosi ona:

Źródło: "Za miastem" 06/2006

×