Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jęczmień ozimy

Autor:

Dodano:

W roku 2008 zarejestrowano dwie nowe odmiany jęczmienia ozimego

W krajowym rejestrze od kilku już lat utrzymuje się stosunkowo duży udział odmian zagranicznych. Obecnie jest ich 13, czyli ponad 68 proc., i jest to największy udział spośród wszystkich gatunków zbóż (nie uwzględniając kukurydzy).

Jęczmień ozimy jest zbożem o stosunkowo dobrej krzewistości. W doświadczeniach COBORU norma wysiewu zależy od kompleksu glebowego. Na glebach kompleksów pszennych wysiewa się 350 ziarn/m2, na kompleksie żytnim bardzo dobrym – 400, a na kompleksie żytnim słabym – 450, bez różnic dla przedstawianych poniżej odmian zarejestrowanych.

Odmiany opisano na podstawie wyników doświadczeń Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej z lat 2005–2007, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki – przeciętnym i wysokim (zwiększone o 40 kg N/ha nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed chorobami i wyleganiem). Charakterystyka odmian zawiera oceny ważniejszych cech rolniczo-użytkowych z przeciętnego poziomu agrotechniki, w porównaniu ze średnią dla wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego. Charakterystyki odmian uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru, natomiast w tabeli według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki. Przy nazwie odmiany, w nawiasie, podano rok wpisania do krajowego rejestru, a na końcu adres hodowcy lub jego pełnomocnika w przypadku odmian zagranicznych. W tabeli i opisach pominięto pastewną odmianę Horus, gdyż nie była ona badana w latach 2005–2007.

GIL (1990)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę – średnia, na plamistość siatkową i czarną plamistość – dość mała, na rdzę jęczmienia – mała, a na mączniaka – bardzo mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR, Smolice 146, 63-740 Kobylin.

TIFFANY (1999)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia (3,80°). Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, a na mączniaka – mała do bardzo małej. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – przeciętne, gęstość ziarna w stanie zsypnym – duża do bardzo dużej. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

BOMBAY (2001)

Odmiana typu pastewnego, o kłosie dwurzędowym. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na rdzę jęczmienia i czarną plamistość – dość mała, a na mączniaka – mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – bardzo duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – duża. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Pełnomocnik hodowcy: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

BAŻANT (2002)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na plamistość siatkową i czarną plamistość – mała, a na rdzę jęczmienia – mała do bardzo małej. Rośliny są o średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna – słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka w ziarnie – duża. Tolerancja na zakwaszenie pH gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

LOMERIT (2002)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na mączniaka i rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża do bardzo dużej, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – dość mała. Plenność – dość dobra.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

BURSZTYN (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – średnia, na plamistość siatkową i rdzę jęczmienia dość mała, na rynchosporiozę – mała, a na czarną plamistość – mała do bardzo małej. Rośliny są o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – bardzo słaba.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

MERLOT (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka i rdzę jęczmienia – duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża. Rośliny są wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnia. Zawartość białka w ziarnie – przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – dobra, do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska,

ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

TRAMINER (2003)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętne. Zawartość białka w ziarnie – dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

ROSITA (2005)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

BARTOSZ (2006)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, na mączniaka i rynchosporiozę – mała. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość wczesny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – przeciętna, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – słaba do bardzo słabej.

Hodowca: Hodowla Roślin Smolice Grupa IHAR.

MAYBRIT (2006)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są o przeciętnej wysokości i dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

NICKELA (2006)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia (3,90O). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny są bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – średni, dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dość dobra.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, ul. Terenowa 6g, 52-231 Wrocław.

EPOQUE (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska, ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.

FRIDERICUS (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na plamistość siatkową i rynchosporiozę – duża, na mączniaka i rdzę jęczmienia – dość duża, a na czarną plamistość – średnia. Rośliny są przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – duża, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

KARAKAN (2007)

Odmiana typu pastewnego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka – średnia, na rynchosporiozę – dość mała, na plamistość siatkową i czarną plamistość – mała. Rośliny są o przeciętnej wysokości i małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – dość duża. Plenność w roku 2005 – bardzo dobra (odmiana niebadana w latach 2006–2007).

Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo, Szelejewo Drugie 1, 63-820 Piaski.

SCARPIA (2007)

Odmiana typu pastewnego, o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała, a na mączniaka – mała. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość wczesny. Masa 1000 ziarn – średnia, wyrównanie ziarna – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – przeciętna. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

AMARENA (2008)

Odmiana typu pastewnego o przeciętnej mrozoodporności. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na plamistość siatkową – średnia. Rośliny są przeciętnej wysokości i średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość mała. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność – dobra do bardzo dobrej.

Przedstawiciel hodowcy: Saaten-Union Polska, Wągrowiec.

WINTMALT (2008)

Odmiana typu browarnego, o kłosie dwurzędowym. Wartość technologiczna ziarna średnia do dobrej (4,25O). Mrozoodporność dość mała. Odporność na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – dość duża, na mączniaka – średnia, na rdzę jęczmienia – dość mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – dość późny. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym – dość duża. Zawartość białka w ziarnie – dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby – średnia. Plenność na tle wszystkich zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego – bardzo słaba (poniżej odmiany Nickela, ale wyraźnie powyżej Tiffany).

Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska, Kondratowice.

źródło: Framer 13/2008

×