Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe zalecenia

Autor: Arkadiusz Artyszak

Dodano: 11-12-2006 15:21

Przedłużono zezwolenie stosowania preparatu Talstar 100 EC na najbliższe 10 lat. Zmodyfikowano jednak zalecenia jego użycia.

Talstar jest środkiem owadobójczym do stosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, rzepaku ozimym, grochu jadalnym i pastewnym. Ma formę koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Działa kontaktowo i żołądkowo. Substancją aktywną jest bifentryna (związek z grupy pyretroidów) - 100 g w litrze środka.

W pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym preparat zwalcza mszyce zbożowe. Stosowany jest wówczas po wykłoszeniu zbóż - nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna, w dawce 0,075 litra na hektar. Talstar może być stosowany w tych zbożach także do zwalczania skrzypionek. Oprysk należy wykonać od początku wylęgania się larw, w dawce 0,1 litra na hektar.

W rzepaku ozimym Talstar zwalcza chowacza brukwiaczka (należy opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją), słodyszka rzepakowego (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza także chowacza czterozębnego, trzeba go wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji), pryszczarka kapustnika, chowacza podobnika (opryskiwać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych) i mszycę kapuścianą (po pojawieniu się pierwszych kolonii szkodnika). We wszystkich wypadkach Talstar należy stosować w dawce 0,1 litra na hektar.

W grochu jadalnym i pastewnym insektycyd zwalcza mszycę grochową (opryskiwać po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc), pachówkę strąkóweczkę (w początkowym okresie zawiązywania się strąków) oraz oprzędziki (podczas wschodów i wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń). Stosuje się 0,2 litra preparatu na hektar. Zalecana ilość wody wynosi 150-400 litrów na hektar. Opryskiwanie średniokropliste. Okres karencji wynosi 7 dni.

W tym roku w szerokiej sprzedaży znajdzie się nowy fungicyd Cuproflow 375 SC. Jest to środek grzybobójczy, o działaniu kontaktowym, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą. W litrze preparatu znajduje się 375 g miedzi (w postaci tlenochlorku miedziowego).

Na hektar stosuje się 2,5–3,5 litra preparatu w 200-400 litrach wody. Wyższą dawkę środka i wody należy stosować przy dużym nasileniu choroby lub w przypadku silnie wyrośniętej naci ziemniaczanej. Zalecane jest opryskiwanie drobnokropliste. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym, Cuproflow 375 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym. Okres karencji preparatu wynosi 7 dni.

Także w tym roku szeroko dostępny będzie fungicyd Cuproxat 345 SC. Jest to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka. W litrze zawiera 190 g miedzi (w postaci trójzasadowego siarczanu miedziowego). Na hektar stosuje się 5 litrów preparatu w 200-400 litrach wody. Większą ilość wody należy stosować na plantacjach silnie wyrośniętych. Zalecane jest opryskiwanie drobnokropliste. Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub wgłębnym Cuproxat 345 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami kontaktowymi. Okres karencji wynosi 29 dni.

Źródło: "Farmer" 09/2005

×