Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Agro - Tydzień 08.09.2008

Autor:

Dodano:

Najnowsze informacje i tendencje z rynków rolnych w Polsce i na świecie opracowane przez ekspertów Banku BGŻ.

Zboża
- Na krajowym rynku zbóż utrzymuje się spadkowa tendencja cen skupu ziarna, głównie paszowego.
- Według Międzynarodowej Izby Zbożowej (IGC) produkcja zbóż w sezonie 2008/2009 ukształtuje się na poziomie 1749 mln t, tj. wyższym o 31 mln t niż przewidywano w lipcu br.
- Słabną notowania cen pszenicy i kukurydzy na giełdach amerykańskich i europejskich.

Rośliny oleiste
- Utrzymuje się spadkowa tendencja cen rzepaku oraz produktów jego przetwórstwa.
- Według Oil World światowe zbiory soi w sezonie 2008/2009 ukształtują się na poziomie 239,5 mln t, tj. o 1,8 mln t niższym od przewidywań lipcowych, choć w dalszym ciągu o 17 mln t wyższym w relacji rocznej.

Mięso
- Pod koniec sierpnia br. na rynku trzody chlewnej i bydła odnotowano nieznaczny wzrost średnich cen skupu.
- Utrzymuje się silna wzrostowa dynamika eksportu drobiu.
- Komisja Europejska zniosła ograniczenia w imporcie mięsa drobiowego z Chin.

Mleko
- Po kilkumiesięcznym okresie stabilizacji, w sierpniu br. średnie ceny zbytu przetworów mleczarskich monitorowanych
przez MRiRW obniżyły się o prawie 6% w relacji miesięcznej.
- Według danych Komisji Europejskiej w UE-27 w I półroczu br. skup surowca ukształtował się na poziomie 69,07 mln t, tj. o 1,3% wyższym w relacji rocznej.
- W II kwartale br. w Stanach Zjednoczonych utrzymała się ponad 2,5% w relacji rocznej dynamika wzrostu podaży mleka.

Owoce
- Kończy się sezon skupu malin i stopniowo rosną ich ceny.
- Przetwórcy jabłek zaproponowali podwyżkę cen skupu jabłek przemysłowych do 0,30 PLN/kg.

Warzywa
- Zakłady przetwórcze kontynuują skup kalafiorów i brokułów różyczkowanych.
- Rosną ceny pomidorów w relacji tygodniowej, o czym decyduje tymczasowo mniejsza ich podaż i utrzymujący się duży popyt na te warzywa.

Środki produkcji
- W lipcu br. w dalszym ciągu rosły ceny pasz. Największy wzrost odnotowano w przypadku pasz dla drobiu, najmniejszy – w przypadku trzody chlewnej.

Ceny interwencyjne w Unii Europejskiej

.header {background-color: #9CCBFF;} .linehdr {background-color: #CEFFFF; font-weight: bold; text-align: right !important;} #pricing td {text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 10px;} .eventr {background-color: #DDDDDD;} .oddtr {background-color: #FFFFFF;}

Produkt Cena w (Euro) Cena w(PLN) Od Do
Buraki cukrowe 27,83 EUR/t 95,50 PLN/t 01.07.2008 30.06.2009
Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 Euro/100kg 588,76 PLN/100 kg 01.07.2006 30.06.2009
Masło w blokach 246,39 Euro/100kg 854,33 PLN/100kg 01.07.2007 30.06.2009

Według Fixingu NBP z dnia 08.09.2008

Ważne daty

do 15.09.08 Termin składania kopi umów na przetwórstwo owoców miękkich.
do 15.09.08 Termin składania wniosków o rekompensaty z tytułu zaniechania produkcji mleka.
do 30.09.08 Termin składania wniosków o przyznanie pomocy z działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne“

Pełny raport Agro - Tydzień w wersji (pdf)

Źródło: BGŻ

×