Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mleczarze vs.TVN

Autor:

Dodano:

To skandal, informacje wyemitowane przez TVN sa nieprawdziwe, a argumenty nierzeczowe. Branża mleczarska jest zbulwersowana programem wyemitowanym w zeszłym tygodniu przez TVN. Według nich audycja została zrealizowana w złej wierze i pokazuje w niekorzystnym świetle hodowlę, mleko i jego produkty.

Program można zobaczyć pod adresem http://uwaga.onet.pl/1506986,archiwum.html. Przeglądnąłem ten program cztery razy po to, aby nabrać dystansu i ocenić go na spokojnie - pisze prof. dr hab. Michał Sznajder.

Felieton wprowadzający i felieton kończący reportaż są nieprawdziwe i manipulują one opinią publiczną. Tezy tam zawarte są kłamliwe. Środek programu to, albo zwykłe przekręty informacyjne, albo do przekrętów wykorzystano niektóre problemy technologiczne. Notabene z całą siłą wykorzystano dodawanie olejów roślinnych do masła w celu dyskryminacji całego sektora - kontynuuje Sznajder

Zdaniem profesora program TVN był przygotowany w złej wierze. Dyskusja rzeczowa z zawartymi tam kłamstwami chyba jest bezprzedmiotowa. Autorzy celowo, w złej wierze, zmontowali materiał filmowy i komentarze tak, aby pokazać hodowlę, mleko i produkty mleczne w jak najgorszym świetle. Dokonano manipulacji na nic niepodejrzewających ludziach (rolnik, pani profesor, pani doktor, prcownicy mleczarń).

Trzeba z całą stanowczością podkreślić szkodliwość społeczną owego programu. TVN strasząc ludzi mlekiem spowoduje, że w wielu przypadkach ludzie zaniechają jego konsumpcji. Spowoduje to w przyszłości obniżenie poziomu zdrowia publicznego wynikające na przykład ze zwiększonej zachorowalności na osteoporozę. Kto ma za to leczenie zapłacić? Czyżby zwykli podatnicy? TVN musi zapłacić za ten rachunek - podsumowuje red. naczelny mleczarstwo.com.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Polska Izba Mleka  także wyraziły stanowczy protest i oburzenie programem „Uwaga”. Według nich nierzetelne dziennikarstwo próbuje zniszczyć polskie mleczarstwo.  Podkreślają, że polska branża mleczarska oraz hodowcy i producenci bydła mlecznego poczynili na przestrzeni ostatnich lat ogromne postępy, zarówno w jakości produkowanego mleka jak też nowoczesnej technologii przetwórstwa.

(...) Gdyby przyjąć za prawdziwe zarzuty i manipulacje przedstawione w programie TVN, dotyczące szkodliwości picia mleka i konsumowania przetworów mlecznych, można by powiedzieć, że polskie społeczeństwo jest w ogromnym niebezpieczeństwie, co do swego zdrowia i długowieczności, ale również inteligencji. Ta absurdalna teza również została wypowiedziana. (...) Hodowca, który w dobrej wierze udostępnił swoje gospodarstwo i stado do promocji mleka został oszukany i ośmieszony. Jego krowy potrafią jeść trawę, lecz on wybrał od strony parametrów żywieniowych monodietę, która zapewnia mu wysoką wydajność i dobrą jakość mleka. Jak na ironię Polscy Hodowcy
i Producenci Mleka, w ramach dostosowań do Unii Europejskiej i nowoczesnej produkcji mleka poczynili olbrzymie nakłady, unowocześnienia i rozwiązania stawiające ich w czołówce europejskiej.

Zdecydowanie na przestrzeni minionych lat poprawili jakość produkowanego mleka od strony mikrobiologicznej i zdrowotnej. Ponad
95% produkowanego mleka posiada certyfikat Klasy Ekstra. Mleko to jest badane w laboratoriach posiadających Certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Olbrzymie nakłady poczynione zostały również w całej branży przetwórczej mleka, wdrożone zostały systemy jakości. Polskie mleczarnie przetwarzają mleko w oparciu o najnowsze, innowacyjne technologie, z uwzględnieniem wymaganych surowych norm sanitarniweterynaryjnych. Nie może być zatem mowy o tym, że polskie mleko i przetwory mleczne są niezdrowe i zawierają szkodliwe dla organizmu substancje.

(...) Jako Izba Mleka jesteśmy oburzeni, zasmuceni i zniesmaczeni tendencyjnością prezentowanego w TVN programu, jego
szkodliwością w rozwijaniu konsumpcji rodzimej

×