Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

11 tys. euro za hektar

Autor:

Dodano:

Ceny użytków rolnych w Hiszpanii w 2007 r. zwiększyły się o 6,4 proc. i osiągnęły średnio 11070 euro/ha. W 2006 r. wzrost ten wyniósł 7,1 proc., a w 2005 r.

Ceny użytków zielonych wzrosły o 7 proc, nie nawadnianych gruntów ornych – o 8,8 proc, a nawadnianych plantacji oliwek – o 9,4 proc. W najmniejszym stopniu wzrosły ceny upraw ogrodniczych pod szkłem (o 1 proc) i plantacji roślin cytrusowych. Zmniejszyły się jedynie ceny nawadnianych plantacji owoców miękkich. Średnio cena nie nawadnianych gruntów wyniosła 8132 euro/ha (wzrost o 7,7 proc), a nawadnianych – 29134 euro/ha (wzrost o 4,2 proc).

Źródło: (Agra Europe 2008, nr 2318, s. N/7) W.M.

×