Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Strategiczne myślenie

Autor:

Dodano:

Minister rolnictwa Marek Sawicki uważa, że w obecnej sytuacji polskiej wsi jednym z najważniejszych zadań resortu jest jak najlepsze wykorzystanie unijnych środków.

Sawicki mówił o tym w piątek podczas debaty sejmowej o sytuacji w polskim rolnictwie. Podkreślił, że od początku grudnia do czerwca 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła ponad 8,5 mld zł dla ok. 1 mln 450 tys. rolników. Zaznaczył, że środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006 zostały wykorzystane w 99 proc.

Obecnie realizowany jest program dla rolnictwa na lata 2007-2013. Dotychczas Agencja przekazała beneficjentom ponad 3,7 mld zł, tj. ok. 6,5 proc. łącznej sumy z PROW na te lata. Do końca 2009 r. przewidywane jest wypłacenie ponad 20 proc. środków programu - wyliczał Sawicki.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ARiMR otrzyma prawdopodobnie jeszcze w piątek stałą akredytację na realizację działań w ramach PROW, co pozwoli na uruchomienie kolejnych. W pierwszej kolejności będzie to "Odnowa i rozwój wsi". Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to grudzień 2008 r.

Sawicki zapowiedział, że resort chce ułatwić grupom producenckim dostęp do pieniędzy z UE. Będą one mogły ubiegać się w pierwszej kolejności o dotacje w ramach programu wsparcia dla przetwórstwa produktów rolnych.

Podał, że na dopłaty do kredytów preferencyjnych ARiMR przewidziała na ten rok ok. 849 mln zł, tj. o ponad 27 proc. więcej niż w 2007 r. Jednak ze względu na kilkakrotne podnoszenie stopy redyskonta weksli, będącej podstawą do naliczania oprocentowania kredytów, środki te okazały się niewystarczające na pokrycie potrzeb banków - tłumaczył minister.

W ustawie budżetowej na 2008 r. na zwrot podatku akcyzowego zapisano 650ámln zł. Sawicki przewiduje, że wykorzystane będzie 500 mln zł. Stawkę zwrotu podatku określono w wysokości 0,85 zł na 1 litr oleju, tj. wyższą o ok. 55 proc. niż za 2007 r. W Polsce możliwe byłoby podniesienie stawki zwrotu podatku akcyzowego jeszcze oá0,16ázł/l oleju. Dodał, że rząd rozważy podwyższenie stawki zwrotu tego podatku, przygotowując projekt rozporządzenia Rady Ministrów na 2009 r.

Sawicki powiedział, że rząd przyjął już projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Podwyższa on i różnicuje składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla rolników prowadzących gospodarstwa powyżej 50 ha.

Resort szacuje, że do prac sezonowych w rolnictwie potrzeba ok. 500 tysięcy osób. W tym roku ponad 50 tys. obywateli Ukrainy, Białorusi i Rosji podjęło taką pracę bez konieczności uzyskiwania stosownego pozwolenia - mówił Sawicki. Dodał, że przewidziane są dalsze zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców, które uproszczą procedury związane z ich zatrudnianiem.

Sawicki powiedział, że złoży projekt zmian w ustawach o ustroju rolnym i Agencji Nieruchomości Rolnych, który z obecnie dzierżawionej ziemi w zasobie ANR wydzieli 30 proc. na powiększenie gospodarstw miejscowych rolników. Ma to ułatwić rolnikom nabywanie ziemi na powiększanie gospodarstw rolnych i doprowadzić do trwałego zagospodarowania ziemi rolnej.

Jak przyznał minister, większe korzystanie z biopaliw nie spowodowało wzrostu produkcji krajowych surowców rolniczych na ten cel. Dodał, że produkcja biokomponentów jest niższa niż w latach 2005-2006, gdy obowiązywała ustawa z 2004 r. W roku 2006, po zmianie ustawy, ich produkcja została zahamowana.

Polska może już eksportować żywność do 30 krajów, w tym do trzech państw dalekiego Wschodu i Rosji. Uprawnienia do handlu artykułami rolno-spożywczymi z Rosją ma 56 producentów żywności; na Ukrainę może eksportować 90 firm, w tym 65 zakładów mięsa wieprzowego i 209 - drobiowego - podał szef resortu rolnictwa.

Według Sawickiego, resort aktywnie uczestniczy w dyskusji nad kształtem wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2013 roku. Polska postuluje zachowanie wspólnotowego charakteru WPR, utrzymanie dotychczasowej skali finansowania z budżetu, zapewnienie równych warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku oraz wyrównanie stawek płatności w całej Unii.

Sawicki, podsumowując działania resortu rolnictwa powiedział, że od 16 listopada 2007 r. do początku października 2008 r. Sejm uchwalił 9 ustaw rolnych. Teraz pracuje nad 17projektami ustaw.

Źródło: PAP

×