Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wsparcie dla agroturystyki

Autor:

Dodano:

Możesz dostać nawet 300 tys. zł dotacji, jeśli stworzysz miejsca pracy na wsi - czytamy w "Dzienniku Wschodnim".

Lubelskie to region rolniczy, ma też wiele do zaoferowania turystom. Gdy obie te dziedziny ze sobą połączyć, otrzymamy agroturystykę. Na jej rozwój także można otrzymać unijne dotacje - pisze Marek Kliza.

Gdy jesteś rolnikiem, starać się można o dotację na utworzenie nowego bądź zmodernizowanie już istniejącego gospodarstwa agroturystycznego. Dokładniej mówiąc, chodzi o wynajmowanie pokoi gościom, sprzedawanie im posiłków oraz świadczenie innych usług związanych z pobytem turystów. Dotacja ta przyznawana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Różnicowanie kierunków działalności nierolniczej.

(...) O unijną dotację ubiegać się mogą nie tylko sami rolnicy, ale także ich małżonkowie i dzieci. Warunkiem jest, by osoba starająca się o dotację (beneficjent) mieszkała w miejscowości mającej mniej niż 5 tys. mieszkańców i co najmniej przez ostatni rok przed złożeniem wniosku o unijne wsparcie opłacała składki ubezpieczenia w KRUS.

(...) Możesz także założyć gospodarstwo agroturystyczne, jeżeli nie jesteś rolnikiem, ale mieszkasz na wsi lub w małym miasteczku. O dotację będziesz się jednak musiał starać na innych zasadach. Może Ci ona być przyznana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Działanie: Tworzenie i rozwój mikro-przedsiębiorstw.

Aby otrzymać unijne wsparcie na takie przedsięwzięcie, powinieneś rozpocząć działalność gospodarczą albo już ją prowadzić. Uwaga - ważna rzecz: trzeba zatrudniać maksymalnie do dziesięciu osób, a roczny obrót nie może przekraczać 2 mln euro. W takim przypadku starasz się o dotację niejako Jan Kowalski, ale jako mikroprzedsiębiorstwo. Musisz także być mieszkańcem wsi lub małego miasteczka, aby skorzystać z tego programu.

(...) Także i w tym przypadku unijna pomoc jest przyznawana w formie refundacji, czyli zwrotu poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 50 proc. wydatków. Formularze wniosków na tego rodzaju dotację można pobrać i złożyć w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wszelkie wydatki, które chciałbyś, aby unia Ci zrefundowała, ponosić możesz dopiero po podpisaniu umowy o dotację. Koszty poniesione wcześniej nie będą zwracane. Ale jest wyjątek: to wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych.

Źródło: Dziennik Wschodni

×