Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomoc żywnościowa wypiera dotacje rolne

Autor:

Dodano:

USA dotrzymają słowa, danego podczas negocjacji nad liberalizacją światowego handlu

Farm Bill, bo tak nazywa się amerykańska ustawa wspierająca farmerów, która jest odpowiednikiem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przeznacza na wsparcie bezpośrednie rolnictwa mniej środków w kolejnych roku niż dotychczas. Ashe zauważył, że to wsparcie zmniejszy się z dwudziestu kilku procent do jedynie dziesięciu. Co oznacza, że Stany Zjednoczone dotrzymują słowa danego w ramach negocjacji w Światowej Organizacji Handlu. Coraz więcej pieniędzy Farm Bill kieruje na pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców USA.

Stany Zjednoczone są gotowe znieść taryfy, dotacje i inne przeszkody dla wolnego przepływu towarów i usług, jeżeli inne kraje postąpią tak samo. (...) To klucz do zwalczania biedy w najbiedniejszych krajach świata. Niezbędne jest szerzenie dobrobytu i stwarzanie szans dla wszystkich narodów. Poszerzając handel niesiemy nadzieję i nowe możliwości w najdalsze zakątki świata i zadajemy cios terrorystom, którzy żerują na gniewie i animozjach – mówił George W. Bush, jeszcze w 2005 r. na forum ONZ.

Victor Ashe

Autor: Ambasada USA

Opis: Victor Ashe

W 2008 r. eksport rolny USA osiągnie rekordowy poziom 109 mld dolarów – powiedział Ashe. W stosunku do ub.r. sprzedaż będzie większa o prawie ¼.

Negocjacje o liberalizacji światowego handlu utknęły w martwym punkcie. Rozpoczęły się 10 lat temu i dotychczas zarówno Unia Europejska, USA i inne gospodarki świata nie porozumiały się co do bezcłowego handlu. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Wspólnota Europejska miała zredukować cła na produkty rolne oraz wstrzymać dotowanie eksportu. Kraje rozwijające się miały otworzyć się na produkty z UE.

Obawy polityczne są w USA przed cięciem dotacji na rolnictwo, tak sam, jak w Unii Europejskiej – powiedział prof. James Dunn z uniwersytetu PENN STATE, podczas konferencji Polityka Rolna Stanów Zjednoczonych w Świetle Farm Bill 2008 oraz Przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 r. Dunn podkreślił, że propozycje „rolnej ustawy USA” mają wymiar międzynarodowy. Nikt nie zrezygnuje z nich ze względów politycznych mówił profesor.

Stany Zjednoczone podobnie jak Unia Europejska wspiera i dotuje produkcję rolną. Mechanizmy są podobne jak w Europie. Dotacje dla farmerów są także oddzielane od produkcji. USA ma system wparcia cen płodów rolnych. Farmerzy, którzy produkują bezpośrednio na rynek stanowią mniej niż 1 proc. społeczeństwa kraju.

Farm Bill to ustawa rolna USA, która jest kołem napędowym rolnictwa. Jest kompleksowy pakiet przepisów, który reguluje produkcję rolną, produkcję żywności, ochronę środowiska, kwestię ubezpieczeń rolnych, pożyczki bankowe oraz wsparcie młodych rolników, emerytury i badania naukowe.

Obecnie połowa wydatków Farm Bill będzie przeznaczanych jest na zwiększenie możliwości żywieniowych całego społeczeństwa i gwarantuje dostęp do żywności – powiedział podczas konferencji Henry Bahn z Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych.

Budżet amerykańskiej ustawy wynosi 750 mld dolarów. 2/3 wydatków trafi na dział żywieniowy, 10 proc. to wydatki wspierające rolników, ok. 6 proc. zostanie wydanych na ubezpieczenia upraw, reszta trafi na pozostałe działy.

Prof. Louis Moore z uniwersytetu PENN STATE pokazał, że rolnictwo w wielu krajach ma bardzo mały wkład w produkt krajowy brutto. Dlatego jego zdaniem programy rozwojowe muszą ukierunkowywać się obecnie na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pomocy małym producentom. Programy rozwojowe USA są zmieniane co cztery lata, bez zmiany wysokości wsparcia, która zawsze jest na podobnym poziomie. Wkład rolnictwa Stanów Zjednoczonych w PKB USA to 1 proc, w Polsce – 3, w Rosji – 5, zaś na Ukrainie ok. 12 proc. W rolnictwie w Polsce jest jednak zatrudnionych dziewięć razy więcej osób niż w USA. Nowe programy rozwoju obszarów wiejskich za oceanem skupiają się na poszukiwaniu młodych liderów, są budowane na ma mocnych podstawach lokalnych. Kładą nacisk na edukację ludzi młodych na obszarach wiejskich.

Farm Bill ma instrumenty wspierające ochronę środowiska oraz zasoby naturalne. Chcemy zwiększać wiedzę wśród ludzi na temat ochrony zasobów – mówił Felix Spinelli z Ministerstwa Rolnictwa USA. Szeroką współpracujemy z jednostkami naukowymi podkreślał pracownik ministerstwa. Rolnikom przekazywane są technologie, które chronią grunty przez nich użytkowane. Farm Bill w zakresie ochrony środowiska jest odpowiednikiem europejskich wymagań dla rolników w zakresie cross-compliance.

Konferencje „Polityka Rolna Stanów Zjednoczonych oraz Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej UE” zorganizowali: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Fundacja 4H.

Źródło: farmer.pl

×