Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

56 mln zł na rekompensaty

Autor:

Dodano:

Program Operacyjny

Jest to możliwe dzięki podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego porozumienia z prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariuszem Wojtasikiem, w którym zabezpieczone zostało 56 mln zł na wypłatę rybakom rekompensat za zawieszenie działalności połowowej.
Dzięki konsultacjom między Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowano ścieżkę szybszego uruchomienia wypłaty tych rekompensat.

Ma być powołany Komitet Monitorujący, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk rybackich. Do zadań Komitetu będzie należało zatwierdzenie warunków dostępu będących podstawą do przygotowania procedur przez MRiRW i ARIMR, które przewidują wypłatę rekompensat według dwóch metod. Po pierwsze, możliwa jest wypłata za czasowe zawieszenie połowów dorsza w okresie 25 dni na podobszarze 22-24 Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund. Rekompensata ta zależy od długości łodzi rybackiej i wynosi:
- dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 23675 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 26925 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 30975zł zł,
- dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 32125 zł.

Ponadto kwota rekompensaty będzie zwiększona o 3425 zł za każdą osobę pracującą na danym statku rybackim w okresie zawieszenia działalności połowowej. Po drugie uruchomiony zostanie instrument wynikający z rozporządzenia Rady (WE) nr 744/2008 z 24 lipca 2008 r. ustanawiający tymczasowe wsparcie restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym. Rekompensatami z tego tytułu objęci zostaną wszyscy armatorzy statków rybackich, bez względu na poławiany gatunek ryb, pod warunkiem nieprowadzenia połowów w wodach Bałtyku w dowolnych 60 dniach kalendarzowych, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2008 r. Za taką przerwę w połowach przewidziana jest rekompensata, która w zależności od długości łodzi rybackiej wynosi:
- dla jednostki o długości do 15 m rekompensata wynosi 56820 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 15 m do 19,5 m rekompensata wynosi 64620 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 19,5 m do 25 m rekompensata wynosi 74340 zł,
- dla jednostki o długości powyżej 25 m rekompensata wynosi 77100 zł.

W tym przypadku kwota rekompensaty będzie zwiększona o kwotę 8220 zł za każdą osobę pracującą na danym statku rybackim we wszystkich dniach zawieszenia działalności połowowej.

Kazimierz Plocke podkreślił, że dla obu tych metod uzgodniono maksymalne uproszczenie procedur wypłat środków finansowych, a uruchomienie rekompensat zależy od zatwierdzenia warunków wyboru przez Komitet Monitorujący.

Na konferencji Kazimierz Plocke przedstawił również ustalenia z posiedzenia Rady Ministrów UE, która odbyła się w Luksemburgu. Polska uzyskała tam prawo do podwyższenia o 15% w roku przyszłym kwoty połowowej dorsza odławianego we wschodniej części Bałtyku w porównaniu z rokiem 2008. Ogółem nasi rybacy będą mogli odłowić w Bałtyku ponad 11,3 tys. ton dorsza i w tej kwocie zawarta jest już kara jaką musi ponieść Polska za przekroczenie limitów połowowych w poprzednich latach.

W Luksemburgu ustalono również przyszłoroczne kwoty połowowe dla pozostałych poławianych gatunków ryb i tak: śledź zachodni to 3536 ton. Kwota połowu śledzia w Bałtyku centralnym i wschodnim została ustalona na poziomie 35 tys. ton.

Kwotę połowu szprota ustalono na poziomie 117 tys. ton. Sukcesem polskiej delegacji było zredukowanie ograniczeń połowowych ryb płaskich z planowanych wstępnie 15 proc. do 5 proc. Rybacy będą mogli odłowić w przyszłym roku m.in. 19471 sztuk łososia.

- Mogę śmiało stwierdzić, że rok 2009 będzie pozwalał na, z jednej strony racjonalne gospodarowanie zasobami żywymi poszczególnych gatunków ryb, a z drugiej strony umożliwi w praktyce realizację programu operacyjnego – podsumował spotkanie z dziennikarzami w Gdyni sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke.

Źródło: ARiMR

×