Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Start utrudniony

Autor:

Dodano:

Tylko 630 kujawsko-pomorskich gospodarzy złożyło wnioski o dotację w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - donosi "Gazeta Pomorska".

(...) Nie jest to jednak zły wynik w skali kraju. To tu, zaraz po Lubelskiem i Podlaskiem złożono najwięcej wniosków. Najmniej zaś - w województwie małopolskim i zachodniopomorskim. W całej Polsce po taką pomoc finansową zgłosiło się 6048 młodych rolników. Kwota wnioskowanego wsparcia stanowi 55 proc. limitu środków przeznaczonych na premie dla młodych rolników w tym roku.

(...) Dotąd w całym kraju ARiMR wydała około 860 decyzji, w których odmówiono przyznania premii.

Natomiast w Kujawsko-Pomorskiem z dotychczas sprawdzonych wniosków (złożonych do 30 czerwca, w pierwszym naborze), w 83 przypadkach agencja odmówiła przyznania wsparcia.

- 11 wniosków rolnicy wycofali, w 23 przypadkach nie uzupełniono dokumentów więc nie rozpatrzyliśmy ich. A 49 wniosków odrzuciliśmy, ponieważ nie zostały spełnione odpowiednie kryteria - wyjaśnia Andrzej Gross. - Natomiast 49 osób, które starały się o pomoc, zobowiązało się do uzupełnienia wykształcenia.

Do tej pory agencja przelała pieniądze na konta 242 młodym rolnikom. Większość z nich chce za dotację kupić maszyny i urządzenia rolnicze (ciągniki, siewniki, pługi).(...)

Zrodlo : Gazeta Pomorska

×