Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Premia za zaprzestanie działalności połowowej

Autor:

Dodano:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłaszają z dniem 18 listopada 2008 roku uruchomienie Pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej będącej środkiem pierwszej osi priorytetowej Programu Operacyjnego

Premia za tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej może być przyznana zgodnie z art. 6 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 744/2008 oraz zgodnie z Decyzja Komisji Europejskiej numer CCI 2007 L 14 F PO 001 z dnia 16.10.2008 roku w sprawie zatwierdzenia ww. Programu Operacyjnego.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa załącznik do wzoru umowy z beneficjentem dostępny wraz ze wzorem umowy i wymaganymi do niej innymi załącznikami na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).
Zgodnie z zawartym pomiędzy MRiRW a ARiMR porozumieniem na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy finansowej w ramach środka 1.2 Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zawieszenia połowów, środki finansowe na rekompensaty za 2008 rok pozwalają zawrzeć umowy ze wszystkimi armatorami, którzy spełniają kryteria dostępu określone we wzorze umowy, dostępnym pod wyżej wymienionym adresem internetowym.

Uprzejmie informujemy że dla statków zarejestrowanych w portach:
- WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO przez cały okres wdrażania instrumentu tj. od 20 listopada do 31 grudnia 2008 roku włącznie, umowy zawierać można w siedzibie Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie ul. Szafera 10.
Dodatkowo Zachodniopomorski OR umożliwia zawieranie umów w następujących Biurach Powiatowych ARiMR:
w dniach 20.11., 21.11 oraz 24.11.2008 roku w Biurze Powiatu Koszalińskiego z siedzibą w Koszalinie, ul. Słowiańska 15A natomiast w dniach 25.11 i 26.11.2008 roku w Biurze Powiatu Kamieńskiego z siedzibą w Golczewie, ul. Witosa 9

- WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO przez cały okres wdrażania instrumentu tj. od 20 listopada do 31 grudnia włącznie umowy zawierać można w siedzibie Oddziału Regionalnego w Gdyni ulica Kołłątaja 1.

Dodatkowo Pomorski Oddział Regionalny umożliwia zawieranie umów w okresie od 24 listopada do 25 listopada 2008 roku w siedzibie:
Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb AUKCJA RYBNA USTKA Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 4A w Ustce oraz Urząd Miasta Jastarnia ul. Portowa 24, Jastarnia (Miejski Zarząd Portu Jastarnia, ul. Portowa 43)

- WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO przez cały okres wdrażania instrumentu tj od 20 listopada do 31 grudnia włącznie umowy zawierane będą w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Olsztynie ul. Świętego Wojciecha 2.

Uprzejmie informujemy, że umowy we wszystkich wyżej wymienionych lokalizacjach i terminach podpisywane będą od godziny 8.15.
Informacje na temat środka „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności” udzielane są w Zachodniopomorskim, Pomorskim oraz Warmińsko-Mazurskim OR ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl ) oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

Źródło: ARiMR/ MRiRW

×