Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Gruntowne roszczenia Niemki

Autor:

Dodano:

Za trzy tygodnie Sąd Najwyższy zajmie się sprawą odszkodowania dla Agnes Trawny, która domaga się 2,5 mln zł odszkodowania za pozostawioną na Mazurach nieruchomość. 69-letnia Niemka wygrała już jeden proces i odzyskała jedno gospodarstwo rolne.

Agnes Trawny - mieszkająca na Mazurach do połowy lat 70. - otrzymała w 1970 roku jako ojcowiznę działki w Nartach i Witkówku o łącznej powierzchni 59 ha. Gdy w 1977 r. wyjechała na stałe do Niemiec, ówczesny naczelnik gminy Jedwabno wydał decyzję o przejściu tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Kasacja od wyroków niższych instancji w Sądzie Okręgowym w Olsztynie i Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku oddalających roszczenie została przyjęta w SN.

11 grudnia Sąd Najwyższy zajmie się kolejnym wnioskiem Niemki.

69-letnia obywatelka Niemiec Agnes Trawny domagała się od Skarbu Państwa 1,5 mln zł, a od gminy Jedwabno - 1 mln zł.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, który jako pierwszy zajmował się tą sprawą, 20 września ubr. oddalił roszczenie z powodu przedawnienia. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, do którego odwołała się Trawny, podtrzymał wcześniejsze orzeczenie. O ostatecznym rozstrzygnięciu czy Trawny należy się odszkodowanie rozstrzygnie SN. Posiedzenie niejawne wyznaczone zostało na 11 grudnia.

W Sądzie Najwyższym Agnes Trawny wygrała swą poprzednią sprawę w grudniu 2005 roku o zwrot nieruchomości w Nartach. Sądy niższych instancji wydawały dla niej niekorzystne wyroki.

Na mocy wyroku Sądu Najwyższego w 2005 roku Trawny odzyskała część nieruchomości, czyli gospodarstwo rolne w Nartach. Wkrótce rodziny Moskalików i Głowackich, mieszkające w tym siedlisku, będą musiały się stamtąd wyprowadzić. Mija bowiem trzyletni okres wynikający z ustawy o ochronie praw lokatorów.

W tej sprawie przed sądem Trawny domagała się odszkodowania za pozostałe grunty, przejęte od Skarbu Państwa przez gminę, która podzieliła je na 32 działki i sprzedała nabywcom. Trawny nie mogła odzyskać tych działek, bowiem są one chronione rękojmią ksiąg wieczystych.

Źródło: PAP

×