Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

ANR rzadko kupuje ziemię

Autor:

Dodano:

W tym roku Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) 58 razy skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu ziemi. W ten sposób kupita od prywatnych właścicieli 809 hektarów gruntów za 12,2 mln zł - rozlicza agencję "Rzeczpospolita".

Agencja od początku obowiązywania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli od 16 lipca 2003 r. do końca września 2008 r, z prawa pierwokupu skorzystała w 540 przypadkach, kupując 13 tys. ha o wartości 118 mln zł. 78 proc. umów dotyczy sprzedaży gruntów do 1 ha, ponad 18 prac. od 1 do 5 ha, natomiast 4 proc. stanowią umowy nieruchomości powyżej 5 hektarów.

(...) Jak zapewniają przedstawiciele agencji, liczba aktów z roku na rok rośnie. Jest to spowodowane przede wszystkim wzmożonym popytem na nieruchomości poniżej 1 ha, które mogą potencjalnie być wykorzystywane na cele nierolne, jednak ze względu na brak miejscowych planów muszą przejść przez ANR. Agenc|a korzysta z możliwości odkupienia gruntów sprzedawanych przez rolników innym osobom, jeżeli uzna, że sprzedawane grunty mogą poprawić strukturę gospodarstw na danym terenie. Kupione w ten sposób nieruchomości ANR sprzedaje miejscowym rolnikom w przetargach ograniczonych.

Źródło: Rzeczpospolita

×