Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Systemowa jakość

Autor:

Dodano:

100 milionów euro dla producentów żywności regionalnej, ekologicznej oraz integrowanej. Tyle jest do rozdysponowania w programie

Program ma zachęcić rolników do produkowania żywności o wysokich standardach.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: dajemy na to środki aby można było te produkty dobrze przygotować, dobrze wypromować i na tym zarobić.

O wsparcie będą mogli ubiegać się producenci, którzy wytwarzają produkty regionalne wpisane na listę Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności. Maksymalny poziom dotacji wynosi ponad 3 tysiące złotych rocznie.

Prawie tysiąc złotych wsparcia będzie przysługiwało producentom żywności ekologicznej. Na ponad 2 i pół tysiąca złotych mogą liczyć wytwórcy tak zwanej żywności integrowanej.

Wysokość dotacji dla każdego producenta może być inna. Będzie ona wyliczana na podstawie kosztów poniesionych na uzyskanie odpowiednich certyfikatów.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: pozwoli to konsumentowi wybrać produkt o bardzo wysokiej jakości gdzie prowadzona jest na bieżąco cała kontrola procesu produkcji od żywienia go po stół.

Pierwsze wnioski o przystąpienie do programu rolnicy będą mogli złożyć w przyszłym roku. Dotacje będą wypłacane przez pięć lat, ale dopiero po roku uczestnictwa w programie.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk

×