Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bezpieczny klimat

Autor:

Dodano:

Dobiega końca Konferencja Narodów Zjednoczonych dotycząca Zmian Klimatu COP 14 w Poznaniu. Dzisiaj ministrowie i szefowie resortów środowiska z blisko 190 państw świata pracują nad wspólną wizją przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu.

Konferencji COP 14 w Poznaniu towarzyszy światowa wystawa „Technologie dla ochrony klimatu”. Prezentowane są na niej urządzenia, instalacje, mechanizmy oraz całe technologie, które wpływają na redukcję emisji gazów cieplarnianych i mogą być przenoszone do innych krajów rozwijających się.

Wystawa podzielona jest na działy tematyczne: oszczędność energii, odnawialne źródła energii (biomasa, energia słoneczna i wiatrowa), transport przyjazny środowisku, adaptacja do zmian klimatu i projekty różne. Eksponaty pochodzą z 29 krajów i zaprezentowane są w nowoczesnej, interaktywnej formie.

Na dobry początek WaterBoxx - specjalny pojemnik firmy Aqua Pro BV z Holandii, który zbiera wodę deszczową, a dodatkowo też ją produkuje dzięki kondensacji pary wodnej. Pozwala na sadzenie drzew w miejscach, w których było to wcześniej utrudnione. Jego wielką jego zaletą jest fakt, że nie zużywa energii elektrycznej, a także nie zmniejsza zasobów wód podziemnych. Jest używany do zaopatrywania w wodę świeżo sadzonych drzewek.

Zbieranie i zagospodarowanie wody deszczowej to propozycja firmy Titan Eko z Rokietnicy koło Poznania. Uzdatnianie wody wykorzystywanej do celów spożywczych wymaga dużych nakładów energii. Dlatego rozwiązaniem może być zainstalowanie specjalnych systemów zbierania wody deszczowej, na przykład w postaci nadziemnych lub podziemnych zbiorników. Producent twierdzi, że pozwoliłoby to obniżyć zużycie wody w gospodarstwach domowych nawet o połowę.

Druga generacja biopaliw ogranicza wykorzystanie biomasy, na inne nie energetyczne cele. Firma Air Liquide zaprezentowała technologię bazującą na procesie pinolizy wysokotemperaturowej (szybkiej destylacji rozkładowej). Proces ten polega na rozkładzie biomasy i zamianie jej w bio-olej, gaz i koks.Źródło: farmer.pl

×