Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pieniądze wypłacone

Autor:

Dodano:

Płatności bezpośrednie za rok 2008 otrzymało już ponad 860 tys. rolników. Na ich konta bankowe ARiMR przekazała ponad 4 mld zł.

Agencja wypłaty rozpoczęła 1 grudnia, zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi. W pierwszej kolejności dopłaty obszarowe otrzymali rolnicy z 89 powiatów dotkniętych suszą.

W sumie zostanie przekazanych z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 r. około 9,3 mld zł.

Płatności cukrowe za 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała około 34 tys. plantatorów buraków cukrowych. Na ich konta bankowe trafiło ponad 216 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się w tym roku około 60 tys. rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Od 1 grudnia Agencja realizuje także dwa nowe rodzaje płatności uzupełniających wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do pomidorów, przysługująca tym, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich umów, pomidory do przetworzenia. Dotychczas ARiMR przekazała pieniądze 887 rolnikom ponad 12,1 mln zł.
W 2008 r. o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie blisko 2 tys. rolników, a koperta finansowa przeznaczona na takie dopłaty wynosi w sumie 22,8 mln zł.

Nowością w tym roku są również płatności do powierzchni, na których uprawiane są maliny i truskawki. Aby otrzymać takie dopłaty należy przede wszystkim zawrzeć umowę na przetworzenie truskawek czy malin z zatwierdzonym przez ARiMR zakładem przetwórczym. Umowa z przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez Agencję skupującego owoce miękkie. Do tej pory ARiMR przelała na konta bankowe blisko 4 tys. rolników ponad 5,1 mln zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele przemysłowe. Limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnikowi potrącany był 1 proc. z należnych dopłat obszarowych.

Źródło: ARiMR/farmer.pl

×