Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomorze zagrożone wścieklizną

Autor:

Dodano:

Wojewoda Pomorski wydał rozporządzenie określające obszar zagrożony wścieklizną zwierząt. Dokument wskazuje również sposób oznakowania terenu oraz nakazy i zakazy, jakimi został objęty dany rejon. Na wszystkich drogach wjazdowych do wskazanych w rozporządzeniu miejscowości oraz okolicznych obszarów leśnych umieszczone zostaną napisy

Za obszar zagrożony wścieklizną zwierząt uznano:
- od strony wschodniej: wzdłuż zachodniego brzegu Jeziora Koziego w kierunku drogi nr 212 do miejscowości Czarna Dąbrówka, dalej drogą nr 211 do miejscowości Otnoga, a następnie zachodnim brzegiem wzdłuż rzeki Łupawa i Jeziora jasień do miejscowości Soczyca;
- od strony południowej: od miejscowości Soczyca drogą w kierunku południowym, obejmując kompleksy leśne do Pomyk Mały Wybudowanie, a następnie skrajem kompleksów leśnych przez Zbysław, Gostkowo III, Gostkowo II do Osiek i drogą do Krosnowa;
- od strony zachodniej: od Krosnowa linią Jezior Godzieskich obejmując Zatoki do Gałąźni Małej, dalej drogą przez Gałąźń Wielką, Goszczyno, Niemczewo przecinając drogę nr 210 w kierunku północnym do Leśni;

- od strony północnej: od Leśni brzegiem kompleksu leśnego do Żarkowa, a następnie drogą do miejscowości Dobra, dalej wschodnim brzegiem Jeziora Dobrskiego i przez ciek wodny w kierunku Jeziora Czarnego, później jego brzegiem a następnie polną drogą do Maczkowa. Z Maczkowa drogą do Łupawy i Dąbrówna, a następnie brzegiem kompleksu leśnego przez Soszyce i Karwno do rzeki Pogorzelicy i jej brzegiem do Jeziora Koziego.

We wskazanych przez Wojewodę Pomorskiego rejonach wprowadzono zakaz wprowadzania zwierząt gospodarskich i domowych na obszary leśne. Zakazano również polowań oraz organizowania targów, pokazów, wystaw i konkursów z udziałem zwierząt. W związku z zaistniałą sytuacją zakazano również organizowana widowisk, zgromadzeń i pochodów na obszarach leśnych. Zgodnie z rozporządzeniem nakazano trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu. Ponadto psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu, nie zapominając o zaświadczeniach szczepień przeciwko wściekliźnie. Osoby, które znajdą zwłoki padłych zwierząt powinny zgłaszać ten fakt właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii. Powyższe zakazy i nakazy obowiązywały będą do czasu uchylenia rozporządzenia.

u.w.gda/farmer.pl

×