Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Sawicki rozgrzeszy młodych rolników

Autor:

Dodano:

Młodzi rolnicy będą mogli liczyć na bardziej elastyczne podejście ARiMR do wymogu uzyskania wykształcenia zawodowego. Minister rolnictwa skierował do Agencji list w tej sprawie: nie masz wykształcenia

Jednym z warunków otrzymania pomocy (50 tys. zł) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, przeznaczonej na ułatwienie startu młodym rolnikom było posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Jeżeli osoba ta nie posiadała w chwili podpisania umowy z ARiMR takiego wykształcenia, musiała je uzupełnić w ciągu pięciu lat od chwili przejęcia gospodarstwa - poinformował rzecznik Agencji Marek Kassa.

Przekroczenie terminu na zdobycie kwalifikacji skutkuje zwrotem unijnych pieniędzy wraz z odsetkami. Wydłużenie tej daty do tej pory było niemożliwe. Jedynym wyjątkiem było wystąpienie tzw. siły wyższej np. ciężkiej długotrwałej choroby, która uniemożliwiała kontynuowanie nauki.

Wielu rolników nie dotrzymywało terminu, z powodu różnego sposobu liczenia pięcioletniego okresu. Za taki moment, uznany mógł być dzień złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, czy też data na akcie notarialnym o nabyciu gospodarstwa rolnego. Niektórzy z nich mieli kłopot z określeniem daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego i w konsekwencji źle obliczali pięcioletni okres na uzupełnienie wykształcenia.

W związku z tym, minister Sawicki złagodził kryteria uznania posiadania wykształcenia przez "młodych rolników". Dopuścił możliwość wyrażania przez ARiMR zgody na wydłużenie tego okresu.

Zgoda taka została uzależniona od spełnienia następujących warunków; beneficjent w dniu podpisywania umowy (PROW 2004-2006) musiał być w trakcie nauki lub rozpocząć naukę w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli został wezwany do odbycia służby wojskowej, powinien rozpocząć naukę zaraz po zakończeniu służby.

Kolejne warunki to: kontynuowanie nauki bez przerw i opóźnień, a data upływu pięcioletniego okresu na uzupełnienie wykształcenia może przypadać w trakcie ostatniego roku nauki.

Agencja podkreśla, że każdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie będzie rozpatrywany indywidualnie w celu ustalenia, "czy młody rolnik dołożył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie możliwe działania, w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej możliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia".

 

źródło: PAP/farmer.pl

×