Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe władze KSC

Autor:

Dodano:

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej rozstrzygnęła konkurs na członków władz spółki nowej kadencji. Prezesem zarządu został Marcin Kulicki, a członkami zarządu

Postępowanie kwalifikacyjne do władz KSC ogłoszono na początku listopada, w związku z upływem kadencji obecnego Zarządu, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). Pierwszy etap konkursu obejmował weryfikację zgłoszeń pod względem formalnym, kolejne – rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, sprawdzające ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji w spółce.

Wybrani obejmą stanowiska 20 lutego po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Jednocześnie RN zadecydowała o ponownym ogłoszeniu konkursu na trzeciego Członka Zarządu Spółki, odpowiedzialnego za obszar techniczno-produkcyjny i surowcowy.

Oprócz uchwał dotyczących postępowania kwalifikacyjnego do władz KSC, Rada Nadzorcza powołała również oficjalnie na członka zarządu nowej kadencji Tomasza Olenderka – przedstawiciela pracowników, który wygrał wybory na tę funkcję w grudniu 2008 r.

Marcin Kulicki ma 45 lat. Ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, a także studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania Projektami Finansowanymi ze środków Unii Europejskiej" na Uniwersytecie Warszawskim oraz "Zarządzania Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej" w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie jest Członkiem Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego Sp. z o.o. w Siedlcach, a wcześniej był m.in. I Zastępcą Prezydenta Miasta Siedlce oraz Członkiem Zarządu Siedleckiej Centrali Materiałów Budowlanych "Probud" S.A.

Jerzy Jasiński ma 52 lata. Jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu/University of Central Lancashire, Preston UK. Od 2000 r. prowadzi działalność w zakresie doradztwa gospodarczego dla małych i średnich firm, a wcześniej pełnił funkcje m.in. Dyrektora Marketingu i Sprzedaży w Zakładach Dziewiarskich "Mewa" S.A. w Biłgoraju, Dyrektora Sopolfam Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, Dyrektora ds. Produkcji Zakładów Odzieżowych "Delia" S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Cora-Tex" w Krasnymstawie.

Marcin Lewandowski ma 34 lata. Ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu "Psychologii Biznesu dla Menedżerów" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, "Logistyki" na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz "Projektowania i Eksploatacji Sieci Komputerowych" na UMK. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Logistyki w centrali KSC, a wcześniej był m.in. Zastępcą Dyrektora Departamentu Techniczno-Produkcyjnego Spółki oraz Kierownikiem ds. Gospodarki Materiałowej w Browarach Bydgoskich.

Źródło: KSC/farmer.pl

×