Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Budżet PROW

Autor:

Dodano:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wydała w 2008 roku 4 mld 700 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 - poinformowała w środę na sejmowej komisji rolnictwa wiceprezes Agencji Zofia Szalczyk.

KE przyznała Polsce na lata 2007-2013 ok. 17 mld euro na pomoc dla wsi i rolnictwa, w ramach nowej perspektywy finansowej. Poprzednia perspektywa obejmowała lata 2004-2006.

Szalczyk zaznaczyła, że większość wydatkowanych pieniędzy z nowej perspektywy finansowej to wypłaty dla gospodarstw o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Stanowiły one ok. 35 proc. wszystkich wypłaconych środków.

Prawie 28 proc. pieniędzy z nowego PROW trafiło do rolników w postaci rent strukturalnych, ponad 16 proc. - na realizację programów rolno-środowiskowych, a nieco ponad 15 proc. na pomoc dla gospodarstw niskotowarowych.

Wypłaty rent strukturalnych oraz wspieranie gospodarstw niskotowarowych były kontynuacją zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich (z PROW 2004-2006).

Wiceprezes powiedziała, że ARiMR w 2008 roku ogółem wydała ze środków Wspólnej Polityki Rolnej 17 mld zł, z czego na płatności bezpośrednie - 10 mld zł. Ponadto wydatkowane były pieniądze z zakończonych już programów z PROW 2004-2006, z poprzedniego Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) oraz z programu przeznaczonego na rybołówstwo.

W ramach płatności bezpośrednich do końca grudnia 2008 r. Agencja wypłaciła ponad 4,2 mld zł, tj. o 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2007 roku - mówiła Szalczyk. Dopłaty do gruntów wypłacane są co roku od 1 grudnia. Dla gospodarstw mających niekorzystne warunki gospodarowania (ONW) Agencja wypłaciła w 2008 roku 625 mln zł.

Agencja dotychczas uruchomiła 10 z 22 działań przewidzianych do realizacji w najbliższych latach. W październiku 2008 r. ARiMR uzyskała akredytację ministra finansów na dokonywanie wypłat dla uruchomionych działań - powiedział wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.

Według Ławniczaka, na początku lutego powinien ruszyć nabór środków na programy z tzw. osi 3 - poprawa jakość życia na obszarach wiejskich. Mają one na celu pomoc przy podejmowaniu działalności nierolniczej na terenach wiejskich. Program ten będzie realizowany przez samorząd terytorialny.

W ramach tej osi przewidzianych jest kilkanaście działań. Jak wyjaśniał wiceminister, będą one podejmowane stopniowo. W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie nabór wniosków na odnowę wsi i usługi dla ludności.

Jako ostatni ruszy program Leader. Ma on na celu wsparcie lokalnych grup działania w podejmowaniu działań oddolnych, np. projektu tworzenia lokalnego muzeum czy zespołu ludowego.

Według zapewnień ARiMR, do końca czerwca 2009 roku zakończy się proces akredytacji dla wszystkich działań PROW 2007-2013.

Źródło: PAP

×