Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

W nowy sezon z nowościami

Autor:

Dodano:

Bayer CropScience wprowadza na rynek nowe produkty do ochrony zbóż, rzepaku, kukurydzy, ziemniaków i warzyw. Komplet 560 SC i Lamardor 400 FS są już zarejestrowane, Astep 225 FS, Laudis 44 OD i Proteus 110 OD znajdują się w jej końcowym etapie.

Jerzy Zdunek

Autor: R. Iwański

Opis: Jerzy Zdunek

Komplet 560 SC to herbicyd przeznaczony do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie substancje czynne: flufenacyt i diflufenikan. Zalecaną dawką jest 0,4–0,5 l/ha. Naniesiona na glebę warstwa herbicydu niszczy chwasty wchodzące z nią w kontakt.

Najlepiej stosować go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów – w czasie kiełkowania lub w fazie siewek. Termin ten przeważnie przypada w okresie od wschodów do 1–2 liści zbóż.

Jerzy Zdunek podkreślał podczas konferencji w Warszawie na której zaprezentowano nowości, że firma Bayer wychodzi z nowym produktem, gdyż wczesne jesienne zwalczanie chwastów jest coraz bardziej popularne wśród rolników.

Tomasz Kowal

Autor: R. Iwański

Opis: Tomasz Kowal

Kolejny produkt to Lamardor PAK, który składa się z fungicydowej zaprawy nasiennej Lamardor 400 FS oraz wysokiej jakości nawozu donasiennego. Środek to dwuskładnikowa zaprawa polecana do ochrony zbóż jarych, szczególnie jęczmienia i pszenicy. Zawiera dwie substancje czynne: protiokonazol i tebukonazol. Zalecana dawką jest 20 ml/100 kg nasion. – Rolnicy, którzy zdecydują się na Lamador PAK otrzymają bezpłatnie nawóz donasienny – mówił Tomasz Kowal z Bayer.

Kolejną zaprawą, która pojawi się w ofercie Bayer CropScience jest Astep 225 FS. – Środek znajduje się w końcowej fazie rejestracji – zaznacza Tomasz Kowal. Zaprawa zalecana jest do ochrony pszenicy ozimej oraz jęczmienia ozimego i jest pierwszą na rynku, działającą grzybobójczo i owadobójczo.

Małgorzata Gago

Autor: R. Iwański

Opis: Małgorzata Gago

Laudis 44 OD to herbicyd powschodowy przeznaczony do stosowania w uprawach kukurydzy na chwasty jednoliścienne z grupy prosowatych i dwuliścienne. Zawiera on nową substancję aktywną: tembotrion.

Laudis 44 OD i MaisTer 310 WG będą sprzedawane razem w pakietach promocyjnych z herbicydem Zeagran 340 SE jako Laudis PAK i MaisTer PAK. – MaisTer Pak to nowa propozycja na chwasty w kukurydzy. Jeżeli gleba jest wilgotna Bayer proponuje zastosować Boreal 58 WG, jeżeli sucha, to powschodowo właśnie Maister PAK – mówiła podczas spotkania Małgorzata Gago z Bayer CropScience.

Proteus 110 OD to insektycyd dwuskładnikowy do zwalczania szkodników ssących i gryzących w: rzepaku, ziemniakach, burakach, kukurydzy oraz w uprawach warzywniczych. Jak zaznaczyła Małgorzata Gago, insektycyd ten będzie w przyszłości zarejestrowany do zwalczania stonki ziemniaczanej. A najlepiej będzie go stosować po wieczornym oblocie pszczół.

Źródło: farmer.pl

×