Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Transport zwierząt zgodny z przepisami UE

Autor: mk

Dodano: 20-12-2006 11:08

Bardziej humanitarny sposób transportu zwierząt ma zapewnić wprowadzenie przepisów UE do prawa krajowego.

Sejm znowelizował ustawy o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt, wprowadzając do prawa krajowego przepisy unijne. Rozporządzenie Rady UE określa sposób przewożenia i obchodzenia się ze zwierzętami podczas transportu.
Nowelizacja nakłada kary na przewoźników (grzywnę lub karę aresztu), którzy nie będą przestrzegać zasad przewozu zwierząt. Ponadto przepisy zakazują znakowania zwierząt przez wypalanie lub wymrażanie znaków. Nakazują też bardziej humanitarny ubój zwierząt.
Większość proponowanych przepisów oraz unijne rozporządzenie, wejdzie w życie 5 stycznia 2007 roku, zakłada Ministerstwo Rolnictwa.

Źródło: Chłopska Droga

×