Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spada popyt na żywność

Autor:

Dodano:

Najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek popytu na żywność - wynika z comiesięcznej analizy rynku rolnego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

"W najbliższym czasie należy się spodziewać dalszego ograniczenia popytu na żywność z uwagi na spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń, pogorszenie sytuacji na rynku pracy, mniejszą dostępność kredytów oraz zwiększenie poza żywnościowych kosztów utrzymania rodzin" - napisano w raporcie.

W opinii analityków Instytutu, potwierdzają to wyniki prowadzonych przez GUS i NBP badań koniunktury konsumenckiej.

Z analiz IERiGŻ wynika, że pogorszenia sytuacji ekonomicznej oraz spadku sprzedaży żywności w I kwartale 2009 r. spodziewa się większość przedsiębiorstw handlu detalicznego.

Źródło: PAP

×