Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Słoneczne dofinansowanie

Autor:

Dodano:

Coraz więcej gmin przykłada dużą wagę do ochrony środowiska.Dobrym przykładem jest gmina Zgorzelec. Od kilku lat dofinansowuje ona przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dotychczas z tej możliwości skorzystało 85 gospodarstw. Oprócz tego gmina wybudowała oczyszczalnie biologiczne przy 7 budynkach komunalnych.

Obecnie uruchomiła też program dofinansowania kolektorów słonecznych. 29 stycznia weszło w życie zarządzenie wójta Kazimierza Janika w sprawie powołania komisji, która ma się zajmować przyznawaniem dotacji. Środki mają pochodzić z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel w Funduszu jest przeznaczone 50 tys. zł.
Osoba, która chce zainstalować kolektor słoneczny może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50 proc. kosztów zakupu i montażu urządzenia. Kwota ta nie może jednak przekraczać 5 tys. zł. Zakładając wykorzystanie maksymalnej kwoty przez każdego z beneficjentów, pieniędzy starczy tylko dla 10 osób. – to niewiele, ale jeśli będzie duże zainteresowanie istnieje szansa, że pula środków zostanie zwiększona – mówi Wanda Janiak z Wydziału Rolnego gminy Zgorzelec.

Aby otrzymać dofinansowanie, mieszkaniec gminy zainteresowany taką inwestycją musi złożyć odpowiedni wniosek. Jednym z najważniejszych wymagań jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o pomoc to brak zaległości podatkowych w stosunku do gminy. Konieczne jest także udokumentowanie własności nieruchomości, której ma dotyczyć inwestycja. Dokumenty są przyjmowane w Urzędzie Gminy przez cały rok i rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Do tej pory zostało złożonych 5 wniosków.

Kolektory słoneczne to jedne z najprostszych i najpopularniejszych urządzeń pozwalających wykorzystać energię słoneczną. Cała instalacja składa się z jednego lub kilku kolektorów i wymiennika ciepła. Kolektory montuje się zwykle na dachu budynku, ale możliwa jest także instalacja w innych miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Źródło: farmer.pl

×