Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe odmiany roślin strączkowych 2009

Autor:

Dodano:

Na podstawie rejestracji w COBORU, do uprawy trafią 4 nowe odmiany roślin strączkowych. Wszystkie są hodowli krajowej.

Rosnącemu wśród rolników zainteresowaniu uprawą roślin strączkowych, towarzyszy duża aktywność rodzimych firm hodowlano-nasiennych. Efektem prowadzonych przez nie prac hodowlanych są 2 nowe odmiany groch i 2 łubinu wąskolistnego zarejestrowane w tym roku przez COBORU.


groch siewny
- Batuta– odmiana wąsolistna, ogólnoużytkowa przeznaczona do uprawy na glebach żyznych. Kwiaty białe, nasiona żółte z jasnym znaczkiem. Hodowca: Hodowla Roślin Szelejewo.
- Muza– odmiana wąsolistna, pastewna, nasienna, przeznaczona do uprawy na glebach lekkich. Kwiaty białe, nasiona żółte z ciemnym znaczkiem. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.


łubin wąskolistny
- Neptun – odmiana niesamokończąca, nasienna, niskoalkaloidowa. Kwiaty niebieskie, nasiona wielobarwne ciemne. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.
- Regent – odmiana samokończąca, nasienna, niskoalkaloidowa. Kwiaty niebieskie, nasiona wielobarwne ciemne. Hodowca: Hodowla Roślin Smolice.

Źródło: COBORU/farmer.pl

×