Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Babuchowski o kwotach mlecznych

Autor:

Dodano:

Andrzej Babuchowski ze Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej z wydziału ds. rolnictwa i rybołówstwa przypuszcza z dużym prawdopodobieństwem, że kwoty mleczne zostaną zniesione. Unia Europejska prognozowała spadek cen produktów mleczarskich.

Babuchowski powiedział, że Unia Europejska ustaliła, a właściwie potwierdziła, że kwoty mleczne, zostaną zniesione w 2015 roku. Natomiast zanim to zostanie zniesione Bruksela przygotuje dwa raporty o wpływie ewentualnego zniesienia kwot mlecznych na sektor mleczarski, jeden raport będzie w końcu grudnia 2010r. , drugi w grudniu 2012 r.

Czyli teoretycznie istnieje jeszcze pewna szansa, że zniesienie kwot mlecznych nie nastąpi, ale jest to bardzo minimalne – uważa Babuchowski. Należy przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że kwoty zostaną zniesione. Zresztą ten ruch, który jest obecnie wykonywany, czyli podwyższanie kwot w poszczególnych krajach ma doprowadzić do takiego miękkiego przejścia do okresu po zniesieniu kwot.

Unia Europejska miała ekspertyzy – mówił Babuchowski - które wskazywały, że bez zniesienia kwot mlecznych, będziemy mieli wyższe ceny na rynku. Będziemy mieli też mniejszy eksport, a nawet grozi nam wzrost importu, niektórych produktów mleczarskich – kontynuował Babuchowski. Przygotowano dwa warianty dotyczące zniesienia kwot mlecznych, gwałtowny jednorazowy i takie stopniowe znoszenie co obserwujemy teraz. I w obydwu tych wariantach wskazywano, że nastąpi spadek cen  produktów mleczarskich w Unii Europejskiej, natomiast wzrośnie konsumpcja i eksport.


źródło: farmer.pl

×