Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jurgiel o WPRze

Autor:

Dodano:

Przede wszystkim powinna to być polityka wspólnotowa, a nie narodowa, tak jak to proponują niektóre państwa, np. Wielka Brytania. Powinna to być polityka finansowana ze środków Unii Europejskiej.

Po drugie powinno być nie mniej nakładów na rolnictwo w ramach budżetu Wspólnej Polityki Rolnej niż mamy w obecnej perspektywie finansowej ponieważ też są zapowiedzi redukcji. I po trzecie musimy stworzyć równe warunki konkurencji dla naszych rolników takie same jakie mają rolnicy z krajów starej Piętnastki. I po czwarte ważny element wyrównywania płatności obszarowych: nie ma różnych plonów referencyjnych. Bo skoro mamy bronić środowiska, skoro mamy takie same wymagania to nasi rolnicy powinni mieć takie same płatności obszarowe.

Jeżeli chodzi o rynki to powinniśmy zachować cła między jednolitym rynkiem europejskim a rynkiem światowym. Wiemy, że Światowa Organizacja Handlu chce zlikwidować cła i dopłaty eksportowe, że chce dążyć do likwidacji płatności czyli wspierania produkcji rolnej w Unii Europejskiej. Tego powinniśmy bronić gdyż w innym wypadku, będziemy zarzuceni żywnością gorszą, mówi się nawet o żywności „śmieciowej” z krajów Ameryki Południowej i krajów Trzeciego Świata. Musimy bronić jakości, a także bezpieczeństwa naszej żywności.

Źródło: farmer.pl

×