Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dwa działania

Autor:

Dodano:

Usługi doradcze oraz koszty związane z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów. Na to można dostać dotacje z dwóch nowych programów pomocowych na lata 2007-13. Na przygotowanie dokumentów nie ma dużo czasu bo nabór wniosków rusza już za 9 dni.


Pomoc w wysokości 1500 euro można przeznaczyć na usługi doradcze związane z dostosowaniem gospodarstwa do zasady wzajemnej zgodności.

Pierwszym krokiem do uzyskania wsparcia jest podpisanie umowy z odpowiednim podmiotem świadczącym tego typu usługi. Może to być Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze lub prywatne firmy, które mają akredytację Ministerstwa Rolnictwa.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: będą sporządzały każdemu rolnikowi mówiły co ma napisać co ma zrobić co uzupełnić czy nawet przygotują całą dokumentację w imieniu rolnika. Jeśli ktoś się zdecyduje będzie to finansowane ze środków unii europejskiej.

Od tego roku o pomoc mogą ubiegać się także producenci wysokiej jakości żywności. Jest to zwrot kosztów związanych z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: jest to nowe działanie dla dość wyspecjalizowanej wąskiej grupy beneficjentów. Tych beneficjentów którzy uczestniczą w programach związanych z produktami tradycyjnymi lub żywnością ekologiczną.

Dotacje będą przyznawane na 5 lat. W zależności od rodzaju produkcji jest to od blisko tysiąca do ponad trzech tysięcy złotych.


Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk

×