Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Konie, osły i muły będą znakowane czipami

Autor:

Dodano:

Zwierzęta koniowate, czyli m.in. konie, osły i muły będą znakowane za pomocą elektronicznych identyfikatorów, tzw. czipów - zakłada projekt nowelizacji ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przyjęty przez rząd.

Zwierzęta nie posiadające takich identyfikatorów nie będą mogły opuścić gospodarstw - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. Właściciele zwierząt będą musieli udzielić pomocy osobie umieszczającej taki czip.

Projekt przewiduje ponadto utworzenie centralnej bazy danych, zawierającej informacje o oznakowanych zwierzętach. Będzie ona prowadzona przez Polski Związek Hodowców Koni (PZHK). Pozostałe organizacje prowadzące rejestry koniowatych, takie jak np. Polski Klub Wyścigów Konnych czy Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków, będą przekazywały posiadane informacje do centralnej bazy danych. Koszty prowadzenia bazy będą ponosili wszyscy właściciele zwierząt.

Według nowych regulacji, właściciel będzie mógł uzyskać informacje zawarte w rejestrze, a także wprowadzić do niego stosowne zmiany - np. zgłosić urodzenie zwierzęcia.

Rząd chce, by nowe przepisy obowiązywały od lipca 2009 r.

Źródło: PAP

×