Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Opolszczyzna dobrze wykorzystuje

Autor: opr. pw

Dodano: 29-12-2006 13:40

Opolszczyzna jako jeden z pierwszych regionów w kraju wykorzysta wszystkie pieniądze przydzielone przez Unię Europejską na lata 2004 - 2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

Na blisko dwieście różnego rodzaju inwestycji wykorzystanych zostanie ponad 25 milionów złotych. Ponad połowa z nich jest już zakończona i rozliczona. Nie ma też obaw, o dotrzymanie terminów unijnych przedsięwzięć, które są jeszcze w trakcie realizacji. W Opolu podsumowano realizacje wykorzystania unijnych pieniędzy przeznaczonych dla wsi. Samorządowcy mają powody do dumy. Przyznane regionowi środki nie będą zmarnowane.

Na odnowę wsi i ratowanie dziedzictwa kulturowego wykorzystano ponad 11 milionów złotych.. Na scalanie rozdrobnionych gruntów rolnych ponad trzy miliony złotych. W tym zakresie wykorzystano także blisko milion złotych nie zagospodarowane w innych regionach. Ponad 11 milionów złotych przeznaczono na gospodarowanie zasobami wodnymi czyli tzw. małą retencję.

Największym powodzeniem cieszą się środki przeznaczone na odnowę wsi. Z unijnych środków zrealizowano także jedno z najtrudniejszych zadań - scalanie gruntów. W ten sposób kilkaset działek rozrzuconych na ponad tysiącu hektarach zostanie połączonych. Powstaną tez drogi dojazdowe do pól. Gminy które skorzystały z unijnej pomocy teraz dzielą się doświadczeniami z innymi samorządowcami

W latach 2007 – 2013 na Opolszczyznę trafią kolejne środki na rozwój obszarów wiejskich. Obaw o ich wykorzystanie nie ma. Mieszkańcom opolskich wsi nie brakuje bowiem pomysłów. Już przygotowali kilkaset nowych wniosków.

Źródło: Agrobiznes

×