Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mniej dzierżaw

Autor:

Dodano:

Jak wynika z najnowszych danych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się 2,3 mln ha, z czego 1,8 mln ha pozostaje w dzierżawie.

Najwięcej dzierżawionych gruntów jest na obszarze województw: zachodniopomorskiego (355 tys. ha), wielkopolskiego (239 tys. ha) i warmińsko-mazurskiego (236 tys. ha). Natomiast najmniej gruntów Agencja wydzierżawia w dzierżawie w łódzkim (20,3 tys. ha), świętokrzyskim (11,8 tys. ha) i w małopolsce (10,4 tys. ha). Powierzchnia gruntów wydzierżawianych przez ANR w kolejnych latach wyraźnie spada.

tabela_ANR.jpg

Autor: ANR

Na koniec 2008 r. było 113 tys. czynnych umów dzierżawy. Najwięcej na działki o powierzchni do 4,99 ha, najmniej zaś na największe nieruchomości (ponad 1000 ha). Trend ten jednak zmienia się. W ostatnim okresie liczba dzierżaw nieruchomości o małych powierzchniach zmniejsza się (w umowach zawieranych w 2008 r. dzierżawa tak małych nieruchomości stanowiła ok. 21 % ogólnej liczby zawartych umów).

Dzierżawa, jako sposób użytkowania czasowego, z założenia posiada cechę rotacji. Wraz z wydzierżawianiem przez Agencję kolejnych nieruchomości część z nich wraca do ponownego rozdysponowania Wiąże się to zarówno z wygasaniem umów dzierżawy, z upływem terminów na jakie zostały zawarte, jak również z rozwiązywaniem umów, a także wyłączaniem części nieruchomości z trwających umów dzierżawy. Z tych powodów w 17-letnim okresie funkcjonowania Agencji z dzierżaw powróciło ok. 3 mln ha.

W ubiegłym roku czynsz dzierżawny dla nowo zawieranych umów osiągnął poziom 6,9 dt za 1 ha. Biorąc pod uwagę spadek ceny pszenicy, która w I półroczu 2008 r. kosztowała 87,75 zł (wg GUS) za 1 dt, a w II połowie roku 53,70 zł/dt warto zaznaczyć, że rata, którą dzierżawcy płacą na wiosnę jest o wiele niższa od jesiennej. Wysokość czynszu w 2008 r. potwierdza niewielki wzrost tej kwoty w porównaniu z rokiem 2007

Rok

2004

2005

2006

2007

2008

Średni czynsz

3,5 dt/ha

3,8 dt/ha

4,0 dt/ha

6,7 dt/ha

6,9 dt/ha

Źródło: ANR

×