Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Prawo a dzierżawy

Autor:

Dodano:

Prace trwają, ale końca nie widać. Wszystko wskazuje na to, że sztandarowy pomysł ministerstwa rolnictwa dotyczący dzierżawy państwowych gruntów rolnych nie doczeka się realizacji. Dlaczego? Rządowi prawnicy głowią się nad zgodnością projektu ustawy z Konstytucją.

Pomysł ministerstwa rolnictwa zakładał trwałe rozdysponowanie miliona 800 tysięcy hektarów, które państwo obecnie dzierżawi. Rząd twierdzi, że zmiany są konieczne, gdyż w 2012 roku kończy się zakaz kupowania polskich gruntów ornych przez cudzoziemców.

Z każdej dzierżawy 30 % ziemi miałoby trafić z powrotem do Agencji Nieruchomości Rolnych. Następnie Agencja sprzedałaby te ziemię rolnikom prowadzącym gospodarstwa rodzinne. Pozostałe 70% dzierżawcy mogliby kupić na zasadzie pierwszeństwa korzystając z preferencyjnych kredytów. Tyle teorii.

Praktyka jest już zupełnie inna. Rząd przyznaje, że realizacja pomysłu jest możliwa pod jednym, ale bardzo istotnym warunkiem.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: jest to możliwe, jeżeli dzierżawcy się zgodzą, że 30% z obecnie dzierżawionej powierzchni ziem, będzie można przekazać do Skarbu Państwa.

Problem w tym, że dzierżawcy od początku głośno protestują przeciwko planom rządu. Przypominają, że ziemie dzierżawią na podstawie wciąż obowiązujących umów. Franciszek Nowak, Stowarzyszenie Dzierżawców: te gospodarstwa, mają umowy podpisane na 30 lat. Głównie na 30 lat. I te umowy są stałe, niezmienne i nienaruszalne.

Rządowe prace nad projektem ciągną się od wielu miesięcy i nie wiadomo kiedy się zakończą. Obecnie ustawa znajduje się w Rządowym Centrum Legislacji oraz Radzie Legislacyjnej. Prawnicy muszą odpowiedzieć na pytanie czy „zabranie” 30% dzierżawionych gruntów, jest zgodne z prawem.

Kazimierz Plocke – wiceminister rolnictwa: konstytucyjności wypowiedzenia umów dzierżaw. To jest bardzo istotna kwestia. I my musimy mieć pewność, że działanie, które chcemy podjąć, będzie zgodne z Konstytucją.

Na koniec 2008 roku było 113 tysięcy czynnych umów dzierżawy. Najwięcej na działki o powierzchni do 5 hektarów. Najmniej było dzierżaw największych o powierzchni ponad 1000 hektarów.

Źródło: Agrobiznes/Witold Katner

×