Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Studenckie doradztwo

Autor:

Dodano:

Studenckie Koło Naukowe

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25 kwietnia 2009 roku, honorowy patronat objął JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Prof. dr hab. Romana Kołacza. Referaty wygłaszane będą w następujących sekcjach tematycznych:

Sekcja 1. Tendencje rozwojowe w rolnictwie.
Sekcja 2. Działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich.
Sekcja 3. Wykorzystanie środków unijnych przez mieszkańców obszarów wiejskich.
Sekcja 4. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.
Sekcja 5. Rola doradztwa rolniczego w kreowaniu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Sekcja 6. Społeczno-kulturalny aspekt rozwoju obszarów wiejskich.

Konferencji towarzyszyć będą imprezy :
– impreza plenerowa - bankiet w pałacyku na Pawłowicach
– zwiedzanie miasta Wrocław

Źródło: farmer.pl

×