Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dyrektorów oddziałów powoła prezes

Autor:

Dodano:

Sejm opowiedział się za powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego przez prezesa ARR. Obecnie dyrektorzy są powoływani w konkursach i podpisują umowy o pracę.

Za nowelizacją ustawy o ARR i rynkach rolnych było 268 posłów, 141 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Posłowie PiS przekonywali podczas głosowań, że takie rozwiązanie jest niezgodne z Konstytucją i pozbawia dyrektorów praw pracowniczych. Tłumaczyli, że tryb powołania oznacza, że przy odwołaniu dyrektora może on stracić pracę z dnia na dzień, bez żadnego okresu wypowiedzenia.

Wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak przekonywał w imieniu rządu, że zapisy są zgodne z Konstytucją.

Nowelizacja zmienia też status ARR - stanie się ona państwową osobą prawną, co pozwoli jej otrzymywać dotacje z budżetu.

Zmiany pozwalają agencji m.in. na wypłatę płatności, na podstawie umów kontraktacyjnych rolnikom uprawiającym ziemniaki do przetworu. Nowelizacja umożliwia także wydawanie pieniędzy uzyskanych z UE w wyniku reformy rynku cukru. Dzięki nowym przepisom Agencja będzie mogła wspierać tych rolników czy regiony, których dotknęła restrukturyzacja cukrownictwa.

Sejm przyjął też w piątek poprawkę nakładającą na producentów cukru obowiązek rozdziału do 20 grudnia kwoty limitu produkcji buraków cukrowych w następnym roku pomiędzy plantatorów. Producenci zostali też zobowiązani do zawarcia umów kontraktacyjnych i do odbioru wyprodukowanych buraków. Przed zawarciem umowy kontraktacyjnej z plantatorem producenci cukru mają obowiązek zasięgnięcia opinii ogólnokrajowej organizacji rolników reprezentującej interesy plantatorów buraków cukrowych - zapisali posłowie w nowelizacji.

Przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Źródło: PAP

×