Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nasi rolnicy nie zarabiają

Autor:

Dodano:

Koalicja na Rzecz Biopaliw apeluje do premiera, aby rząd konsekwentnie realizował politykę dotyczącą rozwoju rynku biopaliw. "Zwracamy się do Pana z gorącym apelem o kontynuowanie polityki rządu dotyczącej rozwoju biopaliw" - napisała Koalicja w liście do premiera Donalda Tuska. Według Koalicji, "do dnia dzisiejszego ministerstwo gospodarki nie podjęło żadnych kroków w celu realizacji tego programu".

W lipcu 2007 r. rząd zaakceptował wieloletni program promocji biopaliw na lata 2008-2014. Ma on stworzyć warunki dla bardziej opłacalnej produkcji i stosowania biopaliw w Polsce. Program zakłada m.in. ulgę w podatku akcyzowym oraz dodatkową ulgę w podatku dochodowym dla producentów biopaliw.

Autorzy listu, powołując się na ministerstwo rolnictwa podają, że w ubiegłym roku wprowadzono do obrotu 396,3 tys. ton estrów, z czego na produkcję krajową przypadło 176,7 tys. ton oraz 185,6 tys. ton bioetanolu, z czego jedynie 87 tys. ton przypadło na produkcję krajową. Wykorzystanie krajowych mocy produkcyjnych wyniosło 24,6 proc. w przypadku estrów i 18,6 proc. w przypadku bioetanolu.

Koalicja informuje, że z tytułu ulg w podatku akcyzowym za stosowanie biokomponentów, branża paliwowa otrzymała w 2008 roku 879,5 mln zł, to jest 3,6 razy więcej niż w 2007 roku. Według niej, pieniądze polskich podatników, zamiast wspierać polskich rolników, trafiały do wytwórców biokomponentów zagranicznych, od których koncerny paliwowe importowały biokomponenty.

"Oczekujemy, że ulgi, które otrzymują koncerny paliwowe z naszych podatków, będą wspierały rozwój biopaliw oparty przede wszystkim o surowce wyprodukowane przez polskie rolnictwo" - pisze do premiera Koalicja.

Według tej organizacji, "biopaliwa w dzisiejszej gospodarce to jedna z gotowych recept na kryzys, generowanie miejsc pracy oraz praktyczne zagospodarowanie strukturalnych nadwyżek produkcji rolnej na cele niespożywcze".

Koalicja na Rzecz Biopaliw powstała w czerwcu 2008 roku. Została utworzona przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Krajową Izbę Biopaliw.

 

źródło: PAP

×