Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

O rolnictwie u prezydenta

Autor:

Dodano:

Nie w mojej gesti jest polityka rolna, ale moim zadaniem jest inicjować ją i moderować

O dyskusję nad przyszłym modelem polskiego rolnictwa przy jego regionalnym zróżnicowaniu, dochodach rolników oraz różnicach pomiędzy dochodami ludzi na wsi i w mieście - apelował m.in. prezydent Lech Kaczyński, inaugurując debatę o rolnictwie.

Prezydent podkreślił, że wyrównywanie szans edukacyjnych i równy dostęp do ochrony zdrowotnej uznaje za podstawę demokracji.

Uważałem, uważam i będę uważał, że są dwie podstawowe wartości, w których im mniejszą rolę będzie odgrywał rynek, tym lepiej. To jest dostęp do edukacji, czyli dostęp do społecznego awansu, do życiowego sukcesu i drugi - zdrowie - mówił prezydent.

W ocenie prezydenta, należy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądała polityka rolna Unii Europejskiej po 2013 r. Trzeba się skoncentrować, co będzie za 4 lata - po 2013 r., szczególnie, że reforma polityki rolnej jest szeroko postulowana - powiedział.

Doradca prezydenta ds. rolnych Jan Krzysztof Ardanowski uważa, że szczyt rolny ma służyć wypracowaniu ponadpartyjnych rozwiązań rozwoju obszarów wiejskich.

Jego zdaniem, dyskusja, która została zapoczątkowana środową debatą, pozwoli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących roli obszarów wiejskich w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Dodał, że chodzi także o zapewnienie dochodów rolnikom na odpowiednim poziomie, a także wypracowanie takiej polityki rolnej, która pozwoliłaby na rozwój bardzo zróżnicowanego polskiego rolnictwa.

Doradca prezydenta wyjaśnił, że istotne jest także zastanowienie się nad modelem rolnictwa w naszym kraju po 2013 roku i wypracowanie stanowiska Polski na temat kształtu przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Była to potrzebna debata, jej kontynuacją będzie praca Rady ds. Wsi i Rolnictwa - powiedział Ardanowski. Rada ds. Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP została powołana na początku kwietnia tego roku. Ma charakter opiniodawczo-doradczy. Przewodniczy jej Ardanowski.

Według Ardanowskiego, Rada w pierwszej kolejności będzie pracowała nad wyrównaniem szans edukacyjnych wiejskich dzieci. Chce także zająć się znalezieniem kompromisu współistnienia różnych typów rolnictwa oraz stworzeniem zachęt dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi.

Zdaniem senatora Jerzego Chróścikowskiego, przewodniczącego NZSS "Solidarność" RI, środowa debata początkuje dyskusję dotyczącą polityki rolnej po 2013 roku w Unii Europejskiej oraz nad modelem rolnictwa w Polsce.

W opinii wiceministra rolnictwa Kazimierza Plocke szczyt rolny jest dobrą formą wymiany doświadczeń między praktykami i naukowcami, a także organizacjami związkowymi i administracją rządową.

Plocke zapewnił, że rząd podejmuje wiele działań, które mają usprawnić wydawanie unijnych pieniędzy na rolnictwo, będą upraszczane procedury. Dodał, że 80 proc. płatności bezpośrednich za 2008 r. zostało wypłacone do lutego, co "świadczy, że administracja pracuje coraz lepiej".

źródło: farmer.pl/PAP

debata rolna w Pałacu

prezydent

debata w pałacu

debata w pałacu

debata w pałacu

debata w pałacu

debata

debata

debata

debata

debata

×