Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Głos za GMO

Autor:

Dodano:

Polski Związek Producentów Kukurydzy opowiada się za uprawą roślin GMO w naszym kraju. Przyczyni się to bowiem, zdaniem przedstawicieli Związku, do konkurencyjności polskiego rolnika na arenie międzynarodowej i da mu szansę wyboru.

PZPK podczas konferencji prasowej poświęconej uprawie kukurydzy i podsumowaniu 25-lecia pracy Związku „powiedziało tak” uprawie roślin genetycznie modyfikowanych. Przedstawiciele PZPK dostrzegli wzrastające zagrożenia uprawy kukurydzy, jak choroby i szkodniki, a także rosnące cały czas wymagania co do jakości produktów rolnych. Rozwiązaniem może być ich zdaniem postęp, który daje nowoczesna agrobiotechnologia.

Oto ich postulaty:
- PZPK popiera rozwój nowych technologii w tym zielonej biotechnologii,
- apeluje o ustanowienie prawnych zasad prowadzenia badań i tworzenia odmian GMO oraz wsparcie rozwoju tych prac na terenie kraju,
- postuluje o zapewnienie spójności polskiego prawa z prawem Wspólnotowym,
- apeluje o otwarcie Polski na nowe technologie rolnicze oraz zapewnienie rolnikom możliwości uprawy kukurydzy genetycznie modyfikowanej,
- apeluje o ustanowienie ekonomicznie opłacalnych i możliwych do spełnienia zasad koegzystencji,
- postuluje o merytoryczną dyskusję na temat GMO z udziałem rolników oraz naukowców, reprezentantów biologii stosowanej (zarówno zwolenników i przeciwników GMO),
- popiera działania zmierzające do określenia jasnych i wykonalnych kryteriów, które określiłyby poziomy niezamierzonej obecności nasion zmodyfikowanych w materiale siewnym odmian konwencjonalnych,
- postuluje o zapewnienie rolnikom i producentom możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej.

Źródło: farmer.pl

×