Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Czysty spichlerz

Autor: Wojciech Konieczny

Dodano: 03-07-2009 14:38

Tylko jeden szkodnik

Obecność szkodników stanowi dla przechowywanego ziarna dwojakiego rodzaju zagro¬żenie. Z jednej strony straty bezpośrednie, wynikające z ubytku masy ziarna w wyniku żero¬wania szkodników, z drugiej zaś – straty pośrednie, wynikające z pogorszenia się jakości ziar¬na i zanieczyszczenia go wydalinami, wydzielinami, wylinkami czy martwymi osobnikami.

Środki chemiczne do dezynsekcji pustych pomieszczeń:
Actellic 500 EC to środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym. Stosuje się go na szkodniki magazynowe, takie jak: wołek zbożowy, trojszyk ulec czy spichrzel surinamski. Przy dużej liczebności szkodników opryskiwać należy również ściany zewnętrzne budynków i podłoże do nich przylegające. Po zabiegu pomieszczenie należy zostawić zamknięte na co najmniej 4 godziny.

K–Othrine 2,5 WP ma formę proszku do sporządzenia zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym do zwalczania szkodników i roztoczy.

K–Obiol 02 DP służy do posypywania miejsc, w których mogą występować szkodniki: narożniki ścian, szpary w posadzce lub podłodze drewnianej, drewniane słupy konstrukcji nośnej. Podobnie jak preparaty płynne nie niszczy poczwarek owadów i roztoczy.

Więcej czytaj w FARMER 12/2009 

Zamów FARMERA

×