Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Najlepsi z najlepszych

Autor:

Dodano:

Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki w gminie Wizna i firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa Osady zdobyli zaszczytne tytuły Mistrzów Podlaskiej Agroligi 2009 w jedenastej edycji konkursu.

W Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się uroczysty finał Podlaskiej Agroligi 2009. Jesteśmy dumni, że województwo podlaskie może szczycić się tak znakomitymi gospodarstwami rolnymi i firmami – powiedział otwierając spotkanie dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sławomir Gromadzki.

Mistrzami tegorocznej edycji w kategorii rolnicy zostali Małgorzata i Jacek Chylińscy z miejscowości Mrówki gm. Wizna w powiecie łomżyńskim. Gospodarują na 120 ha, na których utrzymują 90 krów mlecznych. Średnia wydajność od krowy sięga 7 300 litrów mleka. Pierwszy raz wzięliśmy udział w konkursie i od razu taki sukces – powiedziała w rozmowie z Farmerem, Małgorzata Chylińska. Chciałoby się uzyskać jeszcze wyższe wydajności, ale pasze pozyskujemy z łąk grądowych. Nie porastają ich niestety najwartościowsze z żywieniowego punktu widzenia gatunki traw. Jest to jak na razie główna bariera wzrostu mleczności naszego bydła.

Komisja konkursowa przyznała również dwa równorzędne II miejsca i tytuły Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 gospodarstwom Barbary i Marka Kumpiałowskich z miejscowości Przystawka, gmina Janów, powiat sokólski oraz Renaty i Sławomira Roszkowskich z miejscowość Chobotki, gmina Knyszyn, powiat moniecki.

W kategorii firm Mistrzem Podlaskiej Agroligi została firma PRIMATOR - Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Barbary i Henryka Kraszewskich z Czyżewa-Osady w powiecie wysokomazowieckim. II miejsce i tytuł I Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZORZA" Krystyny i Wojciecha Jastrzębskich z Zambrowa. III miejsce i tytuł II Wicemistrza Podlaskiej Agroligi 2009 otrzymała firma Zakład Przemysłu Mięsnego "Europa" Stanisława i Zdzisława Zielińskich z Rajgrodu. IV miejsce i tytuł Laureat Podlaskiej Agroligi 2009 przyznano firmieP.U.H. "ROL - MECH" - Michał Denisiuk z Dubiczy Osocznych z powiatu hajnowskiego.

Równorzędne tytuły laureata Podlaskiej Agroligi 2009 w kategorii rolnicy otrzymali:
1. Joanna i Mieczysław Suchoccy, Monkinie, gmina Nowinka, powiat augustowski
2. Danuta i Stanisław Chmielewscy, Oszkinie, gmina Puńsk, powiat sejneński
3. Bożena i Adam Iwaszkowie, Krukówek, gmina Raczki, powiat: suwalski
4. Elżbieta i Janusz Kondratowie, Bodaczki, gmina: Boćki, powiat: bielski
5. Antoni i Krystyna Lemańscy, Zabiele Zakaleń, gmina Kolno, powiat kolneński
6. Wiesława i Bogdan Zajkowscy, Targonie Wielkie, gmina Zawady, powiat białostocki

Najlepszym rolnikom i najlepszym firmom puchary i nagrody ufundowali: Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaska Izba Rolnicza, Podlaski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz starostowie, burmistrzowie, wójtowie, a także firmy współpracujące z laureatami tegorocznej Agroligi.

Mistrzowie Podlaskiej Agroligi wezmą udział w finałach krajowych konkursu, które odbędą się na początku 2010 roku.

Źródło: PODR/farmer.pl

×