Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wyprawka szkolna 2009

Autor: WOP

Dodano: 13-07-2009 10:07

Są wakacje, ale rodzice już mają na głowie zakupy podręczników na nowy rok szkolny. Nie wszystkich stać na te wydatki. Dlatego warto zobaczyć na jaką pomoc można liczyć ze strony Rządu. Jest rządowy program pomocy uczniom w 2009 r.

Na pomoc mogą liczyć tylko najbiedniejsi. Pomoc finansowa skierowana jest do dzieci z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Jak informuje resort edukacji nowym rozwiązaniem przyjętym w tym roku jest skierowanie dofinansowania do 10% uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, dotkniętych różnymi zdarzeniami losowymi czy znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Decyzję w sprawie dofinansowania będzie podejmował dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Programem objętych zostanie ok. 550 tysięcy dzieci.

Dofinansowaniem objęte będą dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Uczniowie klasa I szkoły podstawowej, klasa I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopni klasa II szkoły podstawowej, klasa II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymają dofinansowanie w wysokości 150 zł.

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymają dofinansowanie w wysokości 170 zł, natomiast uczniowie klasy I gimnazjum, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej otrzymają dofinansowanie w wysokości 280 zł – mówi Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Aby otrzymać w tym roku taką pomoc rodzice dzieci objętych programem  składają do dyrektora szkoły wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników. Dyrektor szkoły sporządza listę wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Następnie wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta w ramach 10% limitu miejsc dla gminy, wyznaczonego przez liczbę uczniów zamieszkałych na terenie gminy w danych rocznikach, określa liczbę uczniów przypadającą na daną szkołę - uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy poza kryterium dochodowym. O przyznanej liczbie uczniów poza kryterium dochodowym, wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta informuje dyrektora szkoły jednocześnie przekazując na rachunek bankowy szkoły, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla wszystkich uczniów (zakwalifikowanych zgodnie z kryterium i poza kryterium).

Resort edukacji ze względu na nieco odmienną od lat ubiegłych procedurę ubiegania się o pomoc Ministerstwo wystąpił do wszystkich Kuratorów Oświaty o zwrócenie szczególnej uwagi na realizacje „Wyprawki szkolnej” w br. , tak by wszystkie dzieci uprawnione do otrzymania pomocy mogły z niej skorzystać.

źródło: farmer.pl

×