Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Monitoring chorób i szkodników

Autor:

Dodano:

Rolnicy w zachodniej i południowej Polsce rozpoczęli już żniwa. Pozostali wykonują zabiegi desykacyjne i również czekają na właściwy moment zbiorów. W uprawach ziemniaków, buraków cukrowych i kukurydzy lipiec jednak jest czasem, kiedy przeprowadza się opryski przeciwko szkodnikom i chorobom.

Z informacji podawanych przez PIORIN – monitorującego agrofagi w większej części kraju to ostatni dzwonek, aby przeprowadzać opryski przeciwko zarazie ziemniaka. Wykonując zabieg profilaktycznie chroni się plantację przed rozwojem zarazy łodygowej i pierwszymi infekcjami zarazy liściowej. Kiedy pogoda jest sprzyjająca rozwojowi choroby, jest wilgotno i ciepło, mogą pojawić się małe, nieregularne, żółtobrunatne plamy, które stopniowo powiększają się.

Kolejność stosowania fungicydów do zwalczania powinna być następująca: I zabieg – preparaty o działaniu układowym (systemicznym) lub o działaniu wgłębnym, II zabieg – wykonać po 10–14 dniach od pierwszego zabiegu. Kolejne można wykonywać preparatami kontaktowymi, co 7–10 dni, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu, aby zapobiec uodparnianiu się grzyba na fungicyd.

Podobnie w wypadku alternariozy ziemniaka, gdzie zabieg można przeprowadzać jeszcze we wschodniej Polsce. Na większości plantacji stwierdzono tam przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości.

Uprawom zagraża też stonka ziemniaczana. Na polach obserwuje się wyląg larw. Próg szkodliwości stanowi stwierdzenie średnio 15 larw na roślinie.

W północnej Polsce pojawiły się mszyce w uprawach ziemniaków. Zabiegi wykonać zatem należy w okresie pojawu mszyc uskrzydlonych lub rozwoju populacji bezskrzydłych, a także w okresie szczytowego lotu mszyc preparatami o niższej toksyczności dla pszczół. Na odmianach późnych zależnie od nasilenia lotów owadów może okazać się konieczność czwartego zabiegu w końcu lipca.

Stwierdzono też wylot motyli omacnicy prosowianki. Dlatego należy przeprowadzić zabieg ochrony po wystąpieniu szkodnika (w okresie wiechowania kukurydzy, ale jeszcze przed pyleniem). Próg szkodliwości wynosi 15 proc. uszkodzonych roślin w uprawie na ziarno lub 30–40 proc. na CCM i kiszonkę w roku poprzednim lub 1 motyl i pierwsze złoże jaj (w rejonach corocznego, licznego występowania szkodnika) lub 6–8 złóż jaj na 100 roślin (w regionach mniejszej liczebności omacnicy).

Plantacjom buraka cukrowego zagraża chwościk burakowy. Jest on jedną z najgroźniejszych chorób grzybowych rośliny. Dlatego należy prowadzić dokładne lustracje upraw, aby określić optymalny termin przeprowadzenia zabiegu zwalczającego tę chorobę. Z chwilą wystąpienia średnio 10 plam na 5 proc. roślin zlokalizowanych na obrzeżach pól, powinno się przeprowadzić oprysk. Następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby, stosując rotację preparatów należących do różnych grup chemicznych.

Źródło: farmer.pl

×