Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nie zwlekaj

Autor: Janina Blumka

Dodano: 17-07-2009 10:03

Rolnik, u którego wystąpiły szkody spowodowane niedawnymi gwałtownytmi zjawiskami atmosferycznymi, powinien w terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu Kierownika Biura Powiatowego ARiMR.

Do gruntów rolnych, na których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności. (np. gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie), które spowodowały zniszczenie upraw rolnych, przysługują płatności bezpośrednie.

Potwierdzeniem wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni je dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR, w którym składali wcześniej wniosek.

Gospodarze z Kłodzka, gdzie spadło nawet 350 mm na m2, Bielska Białej, Krosna i Nowego Sącza masowo podążą z wnioskami. - . Południowe rejony Małopolski, Śląska i Podkarpacia uzyskają najprawdopodobniej najniższy plon w kraju - mówi w rozmowie z farmer.pl dr Andrzej Doroszewski, kierownik Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG Puławy.

Najprawdopodobniej najbardziej "dostało się " pszenicy i rzepakowi. Wbrew pozorom inne uprwy mogły na deszczu tylko skorzystać. Jednak co będzie dalej - czas pokaże. Narazie wstepnie zapowiada się powród burz i ulewnych opadów. Juz niedługo na naszej stronie szczegółowa prognoza pogody - prosto z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Źródło: farmer.pl

×