Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Autor:

Dodano:

Tylko do 31 lipca bieżącego roku można zgłaszać rolników do udziału w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne.

Konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju, a gospodarstwa będą oceniane w dwóch kategoriach: "Ekologia-środowisko" i "Ekologiczne gospodarstwo towarowe". W konkursie może brać udział rolnik, który przede wszystkim wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozp. WE nr 834/2007, posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę oraz spełnia wymogi wzajemnej zgodności i nie był laureatem poprzedniej edycji konkursu (nie został laureatem miejsc 1,2 lub 3).

Rolnik może być zgłoszony do udziału w konkursie tylko w jednej kategorii. Zgłoszenia może dokonać rolnik lub dowolna organizacja w jego imieniu i za jego zgodą. Zgłoszenia należy przesyłać lub składać w siedzibach wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Źródło: farmer.pl

×