Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Restrukturyzacja w toku

Autor:

Dodano:

Wiemy, że pomoc restrukturyzacyjna została przekazana producentom cukru w całości w dniu 25 czerwca 2009 r. W środę agencja podała, iż plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 25 sierpnia 2009 r.

Pomoc została wypłacona po kursie z dnia 29 maja 2009 r., tj. 4,4762 zł, ustalonym przez Europejski Bank Centralny.W chwili obecnej wypłata pomocy restrukturyzacyjnej kształtuje się w następujący sposób:

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – pomoc wypłacona w całości

Nordzucker Polska S.A. – pomoc wypłacona w całości

BSO Polska S.A. – wypłacono 99,5 % pomocy

Cukrownia Leśmierz S.A. – wypłacono 60 % pomocy

Südzucker Polska S.A. – wypłata pomocy nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.

Pfeifer & Langen Polska S.A. – wypłata pomocy nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.

Sprawna restrukturyzacja to punkt honoru unijnej komisarz Mariann Fisher Boel, dlatego Bruksela zdecydowała także na wcześniejszą wypłatę całości pomocy restrukturyzacyjnej.


.

Źródło: ARR/ farmer.pl

×