Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Duda się ułożył

Autor: ranacz

Dodano: 27-07-2009 17:08

Polski Koncern Mięsny Duda SA może z podniesioną głową patrzeć w przyszłość. Koncern dogadał się z wierzycielami i może spokojnie prowadzić produkcję. Nie mogliśmy zostawić rolników, nie było mowy o upadłości, musieliśmy wdrożyć plan naprawczy w firmie

Podpisany układ przewiduje restrukturyzację zobowiązań finansowych spółki o łącznej wartości ponad 301 mln zł. Z tego blisko 212 mln zł stanowią zobowiązania wobec banków z tytułu umów kredytowych i poręczeń, a 88 mln zł – zobowiązania banków z tytułu transakcji terminowych.

Kłopoty koncernu zaczęły się od konieczności realizacji transakcji opcji walutowych.

Mieliśmy problemy z dogadaniem się z bankami oraz z wygasającymi umowami kredytowymi – powiedział Maciej Duda.

W ramach porozumienia z bankami PKM Duda uzyska kredyt konsolidacyjny w wysokości 102,9 mln zł, który będzie spłacany w latach 2010 – 2015 oraz inny podporządkowany w wysokości ponad 29 mln zł z termin spłaty w latach 2016 – 2017.

Dalsze życie biznesowe Duda zawdzięcza zamianie zadłużenia na akcje dla wierzycieli. Zarówno kredyt bankowy jak i zadłużenie z nieudanego zakupu transakcji terminowych zostały zamienione na akcje odpowiednio po cenie 1,1 zł oraz 1,3 zł.

Cena konwersji jest korzystna dla spółki – powiedział Duda. Banki i tak mogły zamienić zaległe płatności na akcje po cenie nominalnej – dodał prezes zarządu PKM.

Układ przewiduje, że spółka odkupi do końca 2012 r. od banków wyemitowane akcje celem ich umorzenia. Nabycie akcji będzie po cenie zakupu powiększonej o cenę nabycia pieniądza, a nie cenie rynkowej. Prawo odkupu akcji będą miały osoby z rodziny Duda.

Duda da miejsce w zarządzie finansiście, którego wskażą banki. Wybrana została nowa rada nadzorcza.

Po układzie rodzina Duda ma 14 proc. udziałów w spółce, banki operacyjne i kredytujące 27 i 26 proc. udziałów i 33 proc. pozostali jest w rękach pozostałych akcjonariuszy.

Maciej Duda, prezes zarządu PKM zaapelował do rządu o stworzenie warunków do wzrostu produkcji trzody chlewnej.

Są kłopoty z budową nowych ferm i kłopoty strukturalne z pozyskaniem surowca – powiedział Duda. Wiele firm z branży mięsnej się do nas zgłasza, ale nie nadają się one do przejęcia – dodał.

Duże zakłady są zmuszone przywozić surowiec do produkcji z zagranicy. Gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej nigdy nie przypuszczałem, że kilka lat później Polska będzie importerem netto wieprzowiny – powiedział Duda.

źródło: farmer.pl

×