Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dodatkowe kolby

Autor: mm

Dodano: 28-07-2009 09:24

Wielu rolników skarży się, że kukurydza zawiązuje w tym roku bardzo często kilka kolb i dodatkowych pędów bocznym. Zdaniem PZPK przyczyną takiego stanu nie jest zła jakość materiału siewnego jak sugerują niektórzy, a deszczowy przebieg pogody.

Kukurydza dysponując dostateczną ilością wody oraz pokarmem z gleby wytwarza dodatkowe kolby, jak i pędy boczne, po prostu się krzewi. Jest to naturalna cecha kukurydzy i dotyczy zwłaszcza roślin skrajnych, jak również plantacji na glebach żyznych.

Na polach często obserwowane jest również zjawisko opóźnionego wiechowania. Spowodowane jest ono wysokim nawożeniem mineralnym zwłaszcza azotowym.

Jakie to może przynieść skutki? Prawdopodobnie, jeśli pogoda się utrzyma żniwa kukurydziane będą w tym roku opóźnione.

Jest szansa na wykonanie kiszonek z kukurydzy o wysokiej wartości odżywczej opóźniając jej zbiór do momentu uzyskania odpowiedniej zawartości suchej masy oraz na uzupełnienie jej zapasów.

Producenci ziarna najprawdopodobniej uzyskają dobre plony, ale muszą się liczyć z podwyższoną zawartością wody przy zbiorze. Często powodowaną późniejszym dojrzewaniem dodatkowych kolb.

Wiązać się to będzie z większymi kosztami suszenia ziarna. Opóźnienie terminu zbioru przy dużym zawilgoceniu może być powodem intensywnego rozwoju na ziarnie grzybów fuzaryjnych, a co dalej się z tym wiąże – mikotoksyn.

Źródło: PZPK/farmer.pl

×