Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Całe wiadro mleka

Autor: jb

Dodano: 04-08-2009 10:33

Jesienią 2009 r. będzie możliwe złożenie dodatkowych projektów kampanii promocyjnych, które mogą przyczynić się ograniczenia tendencji spadkowych w handlu mlekiem i produktami mlecznymi na terenie UE.

W tym terminie obowiązywać będzie przyspieszona ocena projektów:
• Składanie projektów przez organizacje branżowe do ARR – do 15 października 2009 r.,
• Przesłanie projektów przez ARR do Komisji Europejskiej – do 31 października 2009 r.,
• Podjęcie decyzji o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu projektów przez Komisję Europejską – do 15 grudnia 2009 r.
Pozostałe zasady dotyczące procedury składania i oceny propozycji programów pozostają bez zmian względem normalnego trybu przewidzianego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 501/2008.
Aby ułatwić uczestniczenie w programie „Szklanka mleka”, Agencja Rynku Rolnego uruchomiła Aplikację e-Szklanka wspomagającą wypełnianie i weryfikację wniosków o dopłaty w ramach programu „Szklanka Mleka”.

Aplikacja e-Szklanka umożliwia wypełnianie następujących formularzy w ramach programu „Szklanka Mleka”, tj.:
• Wniosek o zapłatę kwoty należnej z tytułu dopłaty do mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych wraz z potwierdzeniami dostaw.
• Wniosek o dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.
• Wniosek o dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Celem ww. aplikacji jest ułatwienie przygotowania wniosków o dopłaty, tj. dane wpisane przez Wnioskodawców są weryfikowane pod względem rachunkowym i merytorycznym, a błędy są automatycznie sygnalizowane. Przed zatwierdzeniem formularzy Wnioskodawca ma możliwość poprawienia danych.

Szczegółowe informacje dotyczące dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych można uzyskać:
• w Oddziałach Terenowych ARR
• w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR (022) 661 72 72

Źródło: farmer.pl/ARR

×