Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Między rolnikami - lepiej

Autor: W. Konieczny

Dodano: 05-08-2009 12:32

Wyczekiwanie, tak można określić obecną sytuację na rynku zbóż. Zarówno rolnicy jak i kupujący nie spieszą się z zawieraniem transakcji. Rozwijające się z dnia na dzień żniwa powodują, że podaż ziarna lawinowo rośnie, a to oznacza spadek jego ceny.

Tradycyjny już import zbóż na początku sierpnia z Węgier i Słowacji dodatkowo wypełnia rynek, obniżając ceny ziarna krajowego.

Umacniająca się polska waluta negatywnie wpływa na ceny skupu zbóż. Młynom i firmom paszowym coraz bardziej opłaca się zamiast skupu ziarna krajowego, sprowadzanie go zza wschodniej i południowej granicy.

 Ceny skupu zbóż (zł/t) na dzień 5.08.2009 – sondaż telefoniczny
                                                               Pszenica               Jęczmień                           Żyto                            Pszenżyto
                                                            Kons.     Pasz.       Kons.   Pasz.               Kons.   Pasz.
Gdańskie Młyny                                 450           -              350        -                      300        -                           350-360
Wipasz                                                470     420-450         -       350                    300        -                           350-360
Polskie Młyny                                     480           -                 -       300                    300        -                                  -
Giełda Rolpetrol
w Łodzi                                           460-485  430-450        -    345-370               335        -                                  -
MRiRW                                                561        509           384    368                    328     370                             397

Ciekawy wniosek wypływa z konfrontacji wyników redakcyjnego sondażu z informacją na temat cen targowiskowych podaną przez MRiRW. W obrocie miedzy rolnikami, ceny ziarna są o 10 do 15 proc. wyższe od tych, które oferują duże firmy skupowe.

Źródło: farmer.pl

×