Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Każda gmina z biogazem?

Autor:

Dodano:

Biogazownia w każdej gminie do 2020 roku

Według zapisów Programu, rozwój instalacji biogazowych ma być wspomagany na różnych płaszczyznach: stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju instalacji, wskazaniu możliwości finansowania instalacji ze środków publicznych (krajowych oraz Unii Europejskiej) i przeprowadzeniu stosownych działań edukacyjno-promocyjnych.

- Ministerstwo Gospodarki chce dać wsparcie dla rozwoju tego typu instalacji. Dlatego w spoólnie z Ministerstwem Rolnictwa przygotowało taki Program – mówi Sebastian Stępnicki z Ministerstwa Gospodarki.

Wdrażanie Programu powinno doprowadzić do utworzenia do 2020 r. średnio jednej biogazowni w gminie. Wykorzystywałyby one m.in. biomasę pochodzenia rolniczego.

 

Autor: J.Dach

Program nie ustala minimalnej lub maksymalnej mocy instalowanych urządzeń oraz sposobu wykorzystania powstałego biogazu. Decyzje takie zależą bowiem od wielu czynników charakterystycznych dla danej lokalizacji, dlatego pozostawałyby one w gestii inwestorów zarządzających instalacjami.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy Program wejdzie w życie. – W tej chwili trają konsultacje społeczne i międzyresortowe. Przyjmujemy, że Program może być zatwierdzony w tym roku – dodaje Stępnicki.

Zgodnie z założeniami Programu, jest od skierowany do administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za stworzenie warunków do stabilnych dostaw energii w oczekiwanej przez odbiorców ilości i jakości.
Odbiorcami wytworzonej energii będą mogły być m.in. gospodarstwa rolne, zakłady użyteczności publicznej i podmioty gospodarcze.

źródło:farmer.pl

×